Ford Mondeo - Koplampen gaat uit | HELLA

Ford

Mondeo

Bouwjaar: 05/2014 – 12/2015

Met led-bochtlicht

Koplampen gaat uit

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt erover geklaagd dat de koplampen tijdens het rijden uitvallen.

Dit probleem wordt in dit geval veroorzaakt door een fout in de software voor de koplampmodule.

Een eerste remedie bij uitval van de koplampen tijdens het rijden is de volgende:

  • Voertuig tot stilstand brengen (voorzichtig: verkeerssituatie in acht nemen)
  • Contact uitschakelen
  • Contact inschakelen en de motor starten (de koplampen worden opnieuw geactiveerd)
  • Deze eventueel procedure herhalen als de koplampen opnieuw uitvallen
  • Per omgaande een officiële dealer bezoeken

Bij de officiële dealer wordt een software-update voor de koplampmodule en de BCM (carrosserieregeleenheid) geïnstalleerd.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.