Ford Maverick - Motor loopt onregelmatig | HELLA

Ford

Maverick

2,0 l/3,0 l

Motorcode: YF/AJ

Bouwjaar: 2001 - 2002

Motor loopt onregelmatig

Motorcontrolelampje (MIL) brandt

Wanneer er bij het bovenstaande voertuig over wordt geklaagd dat de motor onregelmatig loopt en het motorcontrolelampje oplicht, kan dit wijzen op een defect in het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR).

Afb. 1

- Pos. 1 = verschildruksensor

- Pos. 2 = verschildrukmeetpunt

- Pos. 3 = EGR-klep

- Pos. 4 = uitlaatgasrecirculatie-magneetklep

- Pos. 5 = motorregelapparaat

In het storingsgeheugen van het motorsysteem kunnen de volgende storingscodes opgeslagen zijn:

-P0401 "EGR-systeem: onvoldoende doorstroom"

-P0402 "EGR-systeem: overmatige doorstroom"

Eerst moet de pneumatische EGR-klep worden gecontroleerd.

Wanneer deze in orde is, moet worden nagegaan of de storing wordt veroorzaakt door de verschildruksensor.

De hoeveelheid recirculerend uitlaatgas wordt door de verschildruksensor gemeten op het verschildrukmeetpunt (zie afbeelding 1). De betreffende waarden worden als spanningssignaal naar het motorregelapparaat gestuurd. Door een technisch defect is het mogelijk dat de werkelijk teruggevoerde hoeveelheid uitlaatgas verkeerd wordt gemeten.

Daarom moet worden gecontroleerd of de beide slangaansluitingen aan de behuizing (zie afbeelding 2) op de goede plaats zitten (in-/uitgangszijde) en of deze niet beschadigd zijn.

Wanneer dit in orde is, wijst dat op een defect in de verschildruksensor en moet deze sensor worden vervangen.

Een gemodificeerde verschildruksensor is verkrijgbaar bij de voertuigfabrikant.

Afb. 2

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.