Ford Focus C-Max - Koudemiddelverlies | HELLA

Ford

Focus C-Max

Bouwjaar: 2003 - 2008

Motor: 1,8 + 2,0 Duratec-HE

Koudemiddelverlies

Bij bovengenoemde voertuigen kan op grond van gebroken of gescheurde airconditioning-leidingen koudemiddelverlies optreden.

Wanneer in het kader van het onderhoud van de airconditioning wordt vastgesteld dat er een aanzienlijke hoeveelheid koudemiddel ontbreekt, moeten de koudemiddelleidingen en de bevestigingen/houders ervan intensief worden bekeken. Trillingen resp vibraties kunnen leiden tot een breuk van de houders of scheuren in de leidingen. Verder kunnen leidingverbindingen ondicht worden.

Bij het vervangen van de leidingen moet erop worden gelet dat deze spanningsvrije en trillingsarm worden geïnstalleerd.

Beschadigde bevestigingen/houders moeten eveneens worden vervangen.Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.