Fiat Seicento - Onregelmatige motorloop | HELLA

Fiat Seicento

Alle modellen met 899 cc motor

Fabriek Polen

Onregelmatige motorloop

Geen melding in foutgeheugen

Wordt bij bovengenoemd voertuig een onregelmatige motorloop zonder melding in het foutgeheugen geconstateerd, kan dit te maken hebben met een gebrekkige verbinding van de massakabel rechtsvoor. Het verharden van het isolatiemateriaal kan leiden tot een breuk in de kabel bij de pijpklem.
Het massapunt bevindt zich in rijrichting op de rechter wielkast achter de koplamp.

De hierdoor ontstane spanningsdaling heeft een negatieve invloed op de componenten van het injectiesysteem en zorgt daardoor dat het stuurapparaat de aanpassingsgrenzen verschuift om de storingen te compenseren. In dat geval moet de bekabeling worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.