Citroën C4 - Schurende geluiden aan de achteras | HELLA PAGID

Citroën

C4

Alle modellen tot bouwjaar 10/2006

Klemmende handremkabels

Schurende geluiden aan de achteras

Wanneer de bovengenoemde storing wordt geconstateerd, is het mogelijk dat een handremkabel stroef beweegt of vastzit.

Door corrosie of interne beschadigingen komt de handremkabel klem te zitten. De hefboom van de remklauw keert niet terug in zijn eindstand, waardoor het remblok enigszins tegen de remschijf drukt. De wrijving die hierdoor tijdens het rijden optreedt, veroorzaakt een storend geluid en zorgt er bovendien voor dat het remblok en de remschijf gaan slijten.

Dit probleem treedt vaak op bij koud weer.

Reparatie-instructie

De defecte componenten kunnen niet gerepareerd worden. In geval van schade moeten beide handremkabels vervangen worden. Wanneer de remblokken of remschijven beschadigd blijken te zijn, verdient het aanbeveling deze eveneens te vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.