Citroën C4 - Bochtverlichting werkt niet | HELLA

Citroën

C4

Alle modellen met Xenon-koplampen

Bouwjaar tot en met 10-2006

Bochtverlichting werkt niet

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de achterste assensor van de niveauregeling hiervan de oorzaak zijn. Doorgaans wordt ook nog een foutmelding op het display gegeven. Deze heeft betrekking op een storing van de bochtverlichting. Irriteer u niet aan deze informatie. Ontstaat een storing bij AFS-koplampsystemen (Advanced Frontlight Systems), worden doorgaans alle AFS-verlichtingsfuncties, zoals dynamische bochtverlichting, statische bochtverlichting, autowegverlichting, etc. gedeactiveerd. Dit gebeurt ook als een storing ontstaat in de niveauregeling. In dat geval moet de achterste assensor worden gecontroleerd en evt. vervangen. Vaak is corrosie door het indringen van water de oorzaak voor het uitvallen van de sensor.

Let op!

Na de reparatie moet de nieuwe regelstand van de sensor worden opgeslagen in het stuurapparaat. Hierbij moeten de instructies van de voertuigfabrikant worden opgevolgd.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.