Citroën C3 Pluriel - Onvoldoende vermogen van het aircosysteem | HELLA

Citroën

C3 Pluriel (HB)

Onvoldoende vermogen van het aircosysteem

Systeemdruk te hoog.

Als bij bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over het vermogen van de airconditioning, dan wordt deze storing mogelijk veroorzaakt door een defect van de condensor.

Door corrosie en/of vibraties kunnen een of meer lamellen van de condensors losraken en eruit vallen (afbeelding). Dit verslechtert de condensatie van het koudemiddel in de condensor en kan tot een overmatige druk aan de hogedrukzijde leiden.

Om dit probleem te verhelpen dienen de condensor en droger te worden vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.