Citroën C2 - Uitvallen van stuurbekrachtiging | HELLA

Citroën

C2

Alle voertuigen met stuurbekrachtiging, bouwjaar tot december 2007

Uitvallen van stuurbekrachtiging

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte koppelsensor hiervan de oorzaak zijn. De storing wordt opgemerkt door de klant door een verhoogde krachtsinspanning. Daarnaast kunnen ook foutcodes C 1400 en C1413 (koppelsensor, signaalfout, koppelsensor, functiestoring) zijn opgeslagen. Vóór het vervangen van de koppelsensor moet worden gecontroleerd of de stekkerverbindingen bij het stuurapparaat van de elektronische stuurbekrachtiging goed vastzitten (zie afb.). Ook door een slecht contact kan de bovenstaande storing ontstaan.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.