Citroën C1 - Motor start niet | HELLA

Citroën

C1

Bouwjaar: vanaf 2007

Motor: benzine 1.0 l (CFA)

Motor start niet.

Wanneer bij deze voertuigen wordt gemeld dat de motor niet start, kan als mogelijke oorzaak worden gedacht aan een defecte zekering.

De smeltzekering (origineel onderdeelnummer: 6500FJ) zit aan de onderkant van de zekeringhouder in de motorruimte (deze zekering is niet in alle elektrische schema's opgenomen).

Wanneer de zekering is doorgebrand, is het voertuig volledig stroomloos resp. kan de stroom niet van de accu naar de elektrische installatie worden geleid. Ook is het niet mogelijk het storingsgeheugen uit te lezen.

Om dit probleem op te lossen, moet de zekering worden vervangen, de accu worden gecontroleerd/geladen en zo nodig worden vervangen en moeten eventueel opgeslagen storingscodes worden gewist.

Aanwijzing:

Hieraan voorafgaande maatregelen zoals starten met startkabels of vervanging van de accu (zonder controle) bieden in dit geval geen uitkomst.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.