BMW Series: 1, 5 en 7 - Volledige ontlading van de accu | HELLA

BMW

Series: 1, 5 en 7

4- en 6-cilinder diesels

Productieperiode: 05 - 11 / 2009

Volledige ontlading van de accu.

Als de accu bij de bovengenoemde voertuigen tijdens langere perioden van stilstand wordt ontladen, kan dat worden veroorzaakt door een defect bij de brandstoffilterverwarming.

Als gevolg van een contactprobleem voorziet de accu de brandstoffilterverwarming permanent van stroom. Hierdoor kan de accu tijdens langere perioden van stilstand leeg lopen.

Daarnaast kunnen de aansluitingen in het motorcompartiment verkolen waardoor in het ergste geval zelfs een motorbrand kan optreden.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

In de vakgarage wordt de brandstoffilterverwarming vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.