BMW Mini - Motorcontrolelampje brandt | HELLA

Mini

BMW-Mini: R50/ R52/ R53

Alle modellen met motorcode W10/ W11

Bouwjaar: 2002 - 2006

Ingesloten lucht in het koelsysteem.

Motorcontrolelampje brandt.

Als bij bovengenoemde voertuigen de koelvloeistoftemperatuurindicatie schommelt of het motorcontrolelampje gaat branden, wordt dit mogelijk veroorzaakt door ingesloten lucht in het koelsysteem dan wel in het koelvloeistofcircuit. Tevens kan de storingscode P0128 zijn opgeslagen.

De storingscode P0128 staat voor de storing "koelvloeistofthermostaat, koelmiddeltemperatuur onder de thermostaatregeltemperatuur".

Om de oorzaak van de storing te verhelpen oftewel het koelvloeistofcircuit optimaal te ontluchten wordt het gebruik van een vacuümradiateurvultoestel aanbevolen.

Bijvoorbeeld:

- 8PE 185103-271 Hella Nussbaum Solutions

- (zie afbeelding 1+2)

Opmerking:

Met het vacuümradiateurvultoestel wordt het koelsysteem na een reparatie gecontroleerd op lekdichtheid en daarna zonder bellen weer gevuld. Voor het aansluiten van het vacuümradiateurvultoestel aan het expansiereservoir van het koelsysteem is een extra radiateuradapter met een koppelingsnippel nodig (zie accessoires).

Afbeelding 1

Afbeelding 2Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.