BMW 3-serie - Motorcontrolelampje brandt | HELLA

BMW

3-serie (E90/91) bouwjaar: vanaf 07-2006

Z4 (E85) bouwjaar: vanaf 01-2006

X3 (E83) bouwjaar: vanaf 09-2006

Alle modellen met motorcode N52 / N54

Motorcontrolelampje brandt

Voertuig start slecht

Voertuig loopt onregelmatig

Foutcode: Nokkenasverstelling

Worden bij deze voertuigmodellen één of meerdere van de bovenstaande klachten in samenhang met verschillende foutcodes m.b.t. de nokkenasverstelling (VANOS) gemeld, kan dit samenhangen met een klemmende of niet soepel werkende magneetklep van het VANOS-systeem.

In dat geval moet de magneetklep worden gecontroleerd en indien nodig vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.