BMW 1-serie: E87 - De beenruimtemodule (FRM) blokkeert de spanningsvoorziening van de buitenverlichting | HELLA

BMW

1-serie: E87

Bouwjaar 2005

De beenruimtemodule (FRM) blokkeert de spanningsvoorziening van de buitenverlichting

Bij de bovengenoemde voertuigen bewaakt de beenruimtemodule (FRM) onder andere de buitenverlichting.

Aanwijzing:

Er is geen afzonderlijke beveiliging van de buitenverlichting aanwezig.

In dit geval wordt bij de bovengenoemde voertuigen geklaagd over uitval van de achterste kentekenplaatverlichting.

De beenruimtemodule (FRM) blokkeert bij een elektrisch defect de spanningsvoorziening van de betreffende verbruiker.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

  • Storingsgeheugen uitlezen
  • Defect lokaliseren en verhelpen
  • Volgens de instructies van de fabrikant een reset van de beenruimtemodule (FRM) uitvoeren (de spanningsvoorziening van de betreffende uitgang wordt weer vrijgegeven)
  • Storingsgeheugen opnieuw uitlezen en eventueel de storingscode wissen

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.