Audi A4 - Slecht of wisselend gedrag bij stationair draaien | HELLA

Audi A4

2,0i 16V TSFI Quattro

Motorcode: CDNC

Bouwjaar: 2009-2012

Slecht of wisselend gedrag bij stationair draaien

Fluitende geluiden bij stationair draaien

Motorcontrolelampjes branden

Storingscodes:

P0507 toerental boven nominale waarde

P2187 Te dun mengsel bij stationair toerental

Als het bovengenoemde defect in verband met de getoonde foutcodes wordt gevonden, kan een mogelijke oorzaak een defecte olieafscheider (afbeelding) van de carterventilatie aan het kleppendeksel zijn.

In de behuizing van de olieafscheider zijn drukregel- en terugslagkleppen ingebouwd om de afzuiging van de blow-bygassen afhankelijk van het motortoerental en de drukverhouding in de motor te regelen. Bij een storing kan dit leiden tot schommelingen van het toerental en een verhoogd olieverbruik. In sommige gevallen valt het voertuig onmiddellijk na het starten uit.

Reparatie-instructie!

De olieafscheider moet in geval van schade volledig worden vervangen, omdat deze niet kan worden gedemonteerd of gereinigd.

Neem in dit verband de desbetreffende reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.