Audi A4 - Ondefinieerbare geluiden | HELLA

Audi

A4 (8D, B5)

Bouwjaar: t/m 1999

Motor: 1,6i (AHL)

Ondefinieerbare geluiden

Ophoping van condenswater

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen bij stationair toerental borrel- en/of gorgelgeluiden optreden.

Deze worden mogelijk veroorzaakt door condenswater dat zich in de ventilatieslang van het reservoir van het actieve koolfilter heeft opgehoopt. Door de aanzuiging van verse lucht kunnen tijdens het bedrijf de beschreven geluiden optreden.

Om dit probleem te verhelpen moet allereerst de wielkuipafdekplaat rechtsvoor worden gedemonteerd. De ventilatieslang die van het reservoir van het actieve koolfilter via de voertuigbodem naar buiten loopt, wordt hierdoor zichtbaar. Boor nu op de plaats waar de slang een bocht omhoog maakt, op het laagste punt van de bocht een gat van 3 mm in de slang. Het water kan dan naar onder weglopen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.