Audi A1 - Het motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Audi

A1 (8X)

Bouwjaar: vanaf 2010

Motor: 1,6 TDI

Uitlaatgasrecirculatiekoeler

Het motorcontrolelampje gaat branden

Wanneer het foutgeheugen bij bovengenoemde voertuigen aanwijzingen met betrekking tot de uitlaatgasrecirculatie toont, komt als oorzaak een defecte uitlaatgasrecirculatiekoeler in aanmerking.

De eenheid van de uitlaatgasrecirculatiekoeler (EGR- koeler) beschikt over een vacüumdoos en een elektrische servomotor (afbeelding1). De controle van de EGR-koeler dient volgens de volgende criteria plaats te vinden:

· Interne carbonisatie

· Functie vacuümdoos

· Functie en besturing elektrische servomotor

· Externe en interne lekkages

Daarnaast moet het mechanische gedeelte van de servomotor (afbeelding 2) en van de vacuümdoos op een soepele werking gecontroleerd worden. Vaak is dit stroef, klemt en leidt tot storingen.


Afbeelding 1

Afbeelding 2

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.