Gaskleppotentiometers

Hier vindt u nuttige basiskennis en belangrijke tips over gaskleppotentiometers bij voertuigen.

De gaskleppotentiometer informeert het motorregelapparaat over de openingshoek van de gasklep. Het signaal van deze sensor is onder andere nodig voor het berekenen van de inspuithoeveelheid. Op deze pagina informeren wij u over de opbouw en werking van de gaskleppotentiometer. Bovendien tonen wij welke symptomen op een defect van deze sensor kunnen wijzen en hoe de sensor eenvoudig in de werkplaats gecontroleerd kan worden.

Belangrijke veiligheidsinstructie
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om personenautogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website beschikbare informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in de desbetreffende materie zijn opgeleid.

 

WERKING VAN GASKLEPPOTENTIOMETER: WERKINGSPRINCIPE

De gaskleppotentiometer dient voor het vaststellen van de openingshoek van de gasklep. Deze informatie wordt aan het regelapparaat doorgegeven en wordt gebruikt bij de berekening van de benodigde brandstofhoeveelheid. De potentiometer wordt rechtstreeks aan de as van de gasklep bevestigd.

 

De gaskleppotentiometer is een hoeksensor met een lineaire kenlijn. Deze zet de desbetreffende openingshoek van de gasklep om in een proportionele spanningsverhouding. Bij het bedienen van de gasklep glijdt een met de gasklepas verbonden rotor met zijn sleepcontacten over weerstandsbanen, waardoor de stand van de gasklep in een spanningsverhouding wordt omgezet.

GASKLEPPOTENTIOMETER DEFECT: SYMPTOMEN

Een defecte gaskleppotentiometer kan op de volgende wijze worden herkend:

  • Motor schokt en/of stottert
  • Motor versnelt moeizaam wanneer gas wordt gegeven
  • Slecht startgedrag
  • Verhoogd brandstofverbruik

OORZAKEN VOOR DEFECTE GASKLEPPOTENTIOMETERS: UITVALSOORZAAK

Mogelijke oorzaken voor uitval van de gaskleppotentiometer:

  • Contactfout bij de stekkeraansluiting
  • Interne kortsluitingen door verontreinigingen (vocht, olie)
  • Mechanische beschadigingen

GASKLEPPOTENTIOMETER CONTROLEREN: FOUTOPSPORING

Bij de foutopsporing dienen volgende controlestappen in acht te worden genomen:

Gaskleppotentiometer controleren

Gaskleppotentiometer op beschadiging controleren

Stekkeraansluiting controleren

Stekkeraansluiting op correcte aanbrenging en verontreiniging controleren

Weerstandsmeting

Weerstandsmeting op de gaskleppotentiometer (schakelschema nodig voor de pinbezetting). Ohmmeter aansluiten en de weerstand bij gesloten gasklep controleren, gasklep langzaam openen, verandering van de weerstand bekijken (bij de meting kan een onderbreking van het sleepcontact worden vastgesteld). Weerstand bij volledig geopende gasklep controleren (gegevens van de fabrikant in acht nemen).

Kabelverbindingen controleren

Kabelverbindingen naar het regelapparaat op doorgang en massasluiting controleren (schakelschema nodig voor de pinbezetting). De afzonderlijke draden bij losgenomen regelapparaatstekker en onderdeelstekker op doorgang controleren, gewenste waarde: circa 0 Ohm. Elke draad eveneens tegen de voertuigmassa op massasluiting controleren, gewenste waarde: circa >30 MOhm.