Distributieriem vervanging

Hier vindt u nuttige basiskennis en waardevolle tips over distributieriem vervanging bij voertuigen.

De distributieriem drijft in de eerste plaats de nokkenas aan en garandeert de correcte stuurtijden. In veel gevallen drijft hij echter ook nevenaggregaten aan, zoals de koudemiddelpomp. De distributieriem is een slijtdeel en moet met regelmatige tussenpozen worden vervangen. Op deze pagina tonen wij u welke oorzaken tot een voortijdige uitval van de distributieriem kunnen leiden en geven wij u praktijktips voor een vakkundige vervanging.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De gegeven informatie op deze website mag alleen door daarvoor opgeleid vakpersoneel worden gebruikt.

 

Distributieriem kit: BASISPRINCIPES

Bij de vervanging van de tandriem moeten alle componenten van de riemaandrijving mee worden vervangen. Daarvoor biedt Behr Hella Service complete kits inclusief koudemiddelpompen, tandriemen en eventueel benodigde span-, omkeer- of geleiderollen, dempers en dichtingen. Hierdoor valt de tijdrovende zoektocht naar losse componenten weg.

 

Door de complete vervanging van alle componenten is de kans op reparaties achteraf en garantieaanvragen minimaal. Alle onderdelen zijn optimaal op elkaar afgestemd en voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Behr Hella Service.

Opbouw en werking

De distributieriem, ook stuurriem genoemd, is een aandrijfriem die van een vertanding is voorzien. Hij drijft de getande riemschijven van de kruk- en nokkenas aan en is verantwoordelijk voor de aanhouding van de stuurtijden.

 

Bij veel voertuigen gebeurt de aandrijving van de koudemiddelpomp en andere nevenaggregaten ook via een distributieriem. Verschillende span- en geleiderollen zijn verantwoordelijk voor de spanning en de geleiding van de riem. De eigenlijke krachtoverbrenging van de riem gebeurt door in de riem geïntegreerde trekkoorden, die meestal zijn gemaakt van aramide- of glasvezel. Om de tanden van elastomeer te beschermen tegen slijtage, is de binnenkant van de riem gemaakt van slijtvast weefsel.

 

Bij speciale vormen zijn er zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de riem tanden aangebracht.

DISTRIBUTIERIEM KAPOT: UITVALSOORZAAK

De riem moet volgens de door de voertuigfabrikant voorgeschreven termijnen worden vervangen. Wanneer de vervangingstermijnen of inbouwvoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat het risico dat de motor en bepaalde andere onderdelen beschadigd raken.

BESCHADIGDE TANDEN:

 • Tandriem te los
 • Invloed van vreemde voorwerpen
 • Spanning te hoog
 • Vastzittende spanrol

SCHEUREN OP DE RUG VAN DE RIEM

 • Riem te strak gespannen
 • Geleiderol loopt zwaar
 • Riem verouderd

SLIJTAGE AAN DE RANDEN VAN DE RIEM

 • Riem loopt tegen de riemschijf
 • Riem niet goed uitgelijnd
 • Defecte riemschijf

DISTRIBUTIERIEM TRILT/KLAPPERT

 • Tandriem te los
 • Spanrol verkeerd afgesteld

DISTRIBUTIERIEM GESCHEURD

 • Te hoge spanning
 • Vreemd voorwerp in de riemaandrijving
 • Distributieriem bij de montage geknikt
 • Veroudering

GEBROKEN GRONDPLAAT

 • Verkeerde basisinstelling van de spanrol

VERSCHILLENDE GELUIDEN

 • Fluitend geluid door te hoge riemspanning
 • Malend geluid door lagerschade
 • Lastwisselingsgeluid door defecte torsietrillingsdemper
 • Riem slaat tegen afdekking

DISTRIBUTIERIEM VERVANGEN: WERKPLAATSTIPS

Bij vervanging van de distributieriemkit moeten altijd de aanwijzingen uit de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzing en de inbouwvoorschriften van de voertuigfabrikant worden opgevolgd. Voor een deskundige montage moeten ook de noodzakelijke speciale gereedschappen worden gebruikt.

 

Let bij de distributieriemvervanging op de correcte werking en de toestand van een eventueel voorhanden dynamovrijloop (afbeelding 5, pos. A) en torsietrillingsdemper (afbeelding 6). Bovendien moeten de componenten van de nevenaandrijving (vlakke riemen met span- en looprol, spanelement) worden gecontroleerd. Als bij de vervanging van de koudemiddelpomp blijkt dat het koelsysteem is verontreinigd, moet het gespoeld worden. Hiervoor is bijvoorbeeld de HELLA-koelsysteemreiniger geschikt. Het koelsysteem mag alleen worden gevuld met een koudemiddel dat aan de specificaties van de voertuigfabrikant voldoet. Het systeem moet volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gevuld of ontlucht.

 

Informatie over gebruik, specificaties en verversingstermijnen van koudemiddelen kunt u vinden in de technische informatie "Koudemiddelen".

 

Informatie over het vakkundig inbouwen van koudemiddelpompen kunt u vinden in het desbetreffende technisch informatieblad.

 

Breng als de riem is vervangen, de servicesticker aan op een zichtbare plek in de motorruimte en noteer ook in het serviceboekje van het voertuig dat de riem is vervangen.

DISTRIBUTIERIEM VERVANGEN: INSTRUCTIE: VIDEO

Distributieriem vervangen

Vervanging van de tandriem, bijvoorbeeld op een VW Golf V met een 1.6 liter benzinemotor.

 

04:35 min