BACK

R… wat? Werkplaatsinfo over koudemiddelen

04/17/2018

Verschillende koudemiddelen
R134a, R1234yf, R744: allemaal aanduidingen voor verschillende koudemiddelen. Met al deze cryptische afkortingen kan zelfs een werkplaats wel eens het overzicht verliezen: hoe zit het precies? Welk koudemiddel kan en mag wanneer worden gebruikt? Waaraan moet je je als werkplaats houden?
Met name de afgelopen jaren is er wettelijk het nodige veranderd. In het navolgende bieden wij je een beknopt overzicht en leggen wij uit wat voor jou als werkplaats belangrijk is om te weten. Zodat jij altijd het hoofd koel kunt houden!
Tot enige tijd geleden werd in airconditioning van voertuigen meestal het koudemiddel R134a gebruikt. Dit is een gevestigd en gebruiksvriendelijk product met goede koelprestaties.

Environment first
Maar zoals je weet, speelt met name in de autosector het thema milieubescherming een steeds belangrijkere rol (en niet pas sinds het dieselschandaal...).
R134a heeft met een GWP (Global Warming Potential) van 1.430 een hoog aardopwarmingspotentieel – een echte klimaatvervuiler dus!
Met de EG-richtlijn 2006/40/EG werd daarom op Europees niveau besloten om in de toekomst alleen nog koudemiddelen met een GWP van minder dan 150 te gebruiken. Dit betekent op de middellange termijn het einde voor het gebruik van R134a.
Voertuigen van klasse M1 (personenwagens, voertuigen voor personenvervoer tot 8 zitplaatsen) en klasse N1 (bedrijfsvoertuigen met een toegelaten totaal gewicht tot 3,5 t), waarvoor vanaf 01-01-2011 een typegoedkeuring binnen de EU is verstrekt, mogen niet meer met dergelijke aircosystemen worden uitgerust. Sinds 1-1-2017 is het gebruik in nieuw geregistreerde personenwagens volledig verboden.

En nu?
Belangrijk om te weten: het gebruik van R134a is nog wel toegestaan bij service- en onderhoudswerkzaamheden op reeds bestaande R134a-installaties.
In moderne airconditioningssystemen wordt tegenwoordig vaak het nieuwe koudemiddel R1234yf met een GWP van 4 toegepast, dat vergelijkbare chemische eigenschappen als R134a heeft. Een verwisseling tussen de aircosystemen met R134a en R1234yf is eigenlijk niet mogelijk – verschillende aansluitingen tonen duidelijk welk systeem je voor je hebt.
Let echter op bij de aircoservice: door de grote gelijkenis van de gassen bestaat de mogelijkheid dat nieuwe voertuigairco's nog steeds met het schadelijke oude koelmiddel R134a zijn gevuld (of in het ergste geval met vervalste middelen of propaangassen). De reden waarom dit soms (illegaal) gebeurt, is zoals zo vaak de lagere prijs.
Voordat je het oude koudemiddel afzuigt, is het zinvol eerst een koudemiddelanalyse uit te voeren – het is raadzaam op safe te spelen, ook om schade aan de aircoserviceapparaten te voorkomen.
Hoewel een ombouw technisch mogelijk is, vervalt hierdoor meestal de typegoedkeuring van het voertuig en ook de garantie.

Het natuurlijke alternatief
Een ander alternatief koudemiddel dat de laatste tijd wordt toegepast, is het natuurlijk voorkomende koolstofdioxide (R744), dat als bijzonder milieuvriendelijk geldt en een zeer milieuvriendelijke GWP-waarde van slechts 1 heeft. De thermodynamische eigenschappen van R744 verschillen echter aanzienlijk van de tot nog toe gebruikte chemische alternatieven R134a en R1234yf. Voor een efficiënte werking zijn zeer hoge drukniveaus (tot 10 x hoger) in het aircosysteem noodzakelijk – en dat is ook de reden waarom bestaande systemen niet eenvoudig met R744 kunnen worden gebruikt of hiernaar kunnen worden omgebouwd. Tot nog toe zijn er nog maar weinig voertuigen met R744-airconditionings – maar dat kan vanwege hun klimaatvriendelijkheid in de toekomst veranderen. Als je regelmatig te maken hebt met aircosystemen van verschillende voertuigmodellen, is een verdere training derhalve zinvol!


Veel meer informatie over koudemiddelen en de juiste vulhoeveelheden voor de verschillende voertuigen vindt je hier.