Elektromobiliteit: dit is aan het veranderen voor garagebedrijven

06/26/2019

In de ogen van veel deskundigen zullen voertuigen in de toekomst op accu's werken en autonoom aan het verkeer deelnemen. Hoewel volautomatische auto's in onze steden nog steeds tot de toekomstmuziek behoren, is de situatie met elektromobiliteit geheel anders

 

Kan de elektromobiliteit nog worden gestopt?
De doorbraak van elektromobiliteit lijkt niet meer te stoppen: eind 2018 was de wereldwijde vloot elektrische auto's gestegen tot 5,6 miljoen. Dit komt overeen met een stijging van 64 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. En in Noorwegen behaalde Stromer in 2018 al een marktaandeel van 49 procent! En ook in Duitsland wint de e-mobiliteit terrein: in 2018 werden in totaal zo'n 36.000 nieuwe elektrische auto's geregistreerd. Voor hybride voertuigen zien de cijfers er beter uit: in 2018 werden in Duitsland meer dan 130.000 nieuwe hybride auto's geregistreerd. Daarmee zouden hybride en elektrische auto's in Duitsland een marktaandeel van ongeveer één procent bereikt hebben.

 

Elektrische auto's zullen een "relevant onderwerp" worden voor garagebedrijven
Het is duidelijk dat in de meeste landen de verkoop van elektrische auto's nog steeds achterblijft ten opzichte van die van conventioneel aangedreven voertuigen. Maar garagebedrijven kunnen beter vandaag in plaats van morgen nadenken over de conclusies die ze willen trekken uit de snelle stijging van de verkoopcijfers.
Vandaag de dag hebben de meeste garage-ondernemers nog steeds een afwachtende tot kritische houding ten opzichte van het onderwerp: Volgens een onderzoek van het Duitse industrie-initiatief "Qualität ist Mehrwert" vreest ongeveer twee derde van de respondenten dat meer e-mobiliteit de hoeveelheid werk in hun garages zal verminderen. Tegelijkertijd vindt 75 procent van de respondenten elektrische mobiliteit een zeer relevant onderwerp voor garagebedrijven

 

Wegvallen van de mechanische aandrijving
Met hun relatief eenvoudige aandrijving staan elektrische auto's bekend als veel minder onderhoudsintensief dan auto's met een verbrandingsmotor. Alle onderdelen van de verbrandingsmotor en de mechanische aandrijving zijn immers verdwenen. Tesla, de pionier op het gebied van elektrische auto's, kondigde in maart 2019 aan dat hij af wilde zien van vaste onderhoudscycli. Onderhoud hoeft alleen te worden uitgevoerd wanneer dat nodig is

 

Garagebedrijven moeten zich aanpassen aan elektromobiliteit
In een directe vergelijking met conventioneel aangedreven personenauto's verwachten autodeskundigen daadwerkelijk minder werk en minder omzet voor garagebedrijven als gevolg van elektromobiliteit. Maar de verliezen zijn waarschijnlijk beperkt.
Er zijn verschillende prognoses voor de Duitse markt. Zo verwacht de Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bijvoorbeeld een omzetdaling van ongeveer één procent. Een andere studie schat dat ongeveer 1,9 tot 7,7 procent van de arbeidsplaatsen in de Duitse aftersalessector in gevaar kan zijn. Dit komt overeen met 0,15 tot 0,61 werknemers per bedrijf - een daling die tot uiting kan komen in natuurlijk vertrekkende werknemers (zoals gepensioneerden).
Tot zover het slechte nieuws. Maar er is ook goed nieuws. Ten eerste: het is nog niet te laat. Als garagebedrijven de aansluiting niet willen verliezen, moeten ze echter snel handelen. De autobedrijven zullen echter nauwelijks in staat zijn om investeringen te vermijden: medewerkers moeten worden opgeleid, de werkplaatsapparatuur moet worden uitgebreid. Volgens deskundigen zijn de investeringen die nodig zijn voor het realiseren van een werkplaats voor reparaties aan geëlektrificeerde auto's met hoogspanningstechniek acceptabel te noemen voor garagebedrijven

 

Ook bij elektrische auto's speelt thermisch beheer een belangrijke rol
En als we kijken naar de snelheid van de ontwikkeling op het gebied van e-mobiliteit, dan zien we dat het bijna onmogelijk te voorspellen is welke technologieën in de toekomst zullen worden gebruikt en hoe complex ze zullen zijn. Het is nu al duidelijk dat thermisch beheer een belangrijke rol zal spelen. Daarnaast kunnen garagebedrijven zich voorbereiden op nieuwe werkzaamheden - en nieuwe inkomsten - door het controleren van de vermogenselektronica, het vervangen van drogerpatronen voor accu's en eventueel het vervangen van koelmiddelen in koelcircuits.
Leestip: nuttige tips voor werkzaamheden aan elektrische en hybride voertuigen vindt je overigens in onze special "Thermisch beheer in elektrische en hybridevoertuigen" !