BACK

Een lastige zaak: de vervanging van een koppeling op een Smart fortwo

01/31/2019

In dit geval willen we laten zien dat zelfs de schijnbaar eenvoudige vervanging van een koppeling op een Smart fortwo 451, 1.0 MHD, 2007-2014 uiteindelijk een lastige aangelegenheid kan zijn.
Na de reparatie ondervond de monteur dat de motor niet startte en dat er op de voertuigdisplay drie streepjes werden getoond.
Wat is er gebeurd?
Na de vervanging van de koppeling wilde de monteur het nieuwe onderdeel met behulp van het diagnoseapparaat aanleren, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat.
Tegelijkertijd werd uit het foutgeheugen de fout "P1800 Adaptatie foutief" gelezen. Ondanks een nieuwe controle van het uitgevoerde werk en verdere pogingen om een versnellingsbakaanpassing uit te voeren, kon geen positief resultaat worden bereikt.
Na overleg met de diagnose helpdesk kwam de volgende verklaring aan het licht.

De oplossing

Vanaf een kilometerstand van ca. 100.000 km kan dit fenomeen vaker voorkomen. Een gebroken as van de elektromotor in de koppelingsactor is de reden waarom in dit geval noch de nieuwe koppeling noch de versnellingsbak kan worden aangeleerd.
Als sporadische schakelproblemen van de automatische versnellingsbak gedurende langere tijd door de bestuurder worden genegeerd, heeft ervaring aangetoond dat deze asbreuken vaker voorkomen. Bij een defecte as wordt de instelmodule niet meer voldoende bediend, wat leidt tot een foutief terugmeldsignaal naar de versnellingsbakregeleenheid. Er wordt dus niet langer voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle start van de motor.

Onze reparatietip

Bij het repareren van de koppeling moet je tegelijkertijd de koppelingsactor inclusief de elektromotor controleren en indien nodig vervangen. Daarna kun je met het diagnoseapparaat de nodige basisinstellingen uitvoeren.

Op basis van deze informatie heeft de monteur vervolgens de genoemde onderdelen gecontroleerd. De defecte onderdelen zijn vervangen en de reparatie kon succesvol worden afgerond.