BACK

Correct starten

07/30/2019

De starter (startmotor) zet elektrische energie om in bewegingsenergie. Dieselvoertuigen of voertuigen met een start/stop-systeem beschikken over een krachtigere starter. Tot zover gaat alles goed. Om bij de startprocedure het benodigde draaimoment te bereiken, zorgt een primaire transmissie voor de nodige reductie. Het 'insporen' van het starterrondsel gebeurt meestal met een magneetschakelaar. Bij de ottomotor wordt de accu tijdens de startprocedure met ongeveer 100 A, belast, bij de dieselmotor met 400 A. Dit laatste is te wijten aan de hogere compressie van de dieselmotor. Het minimale vermogen van een starter hangt, naast het motortype (benzine, diesel) af van de cilinderhoud, het minimale toerental van het aggregaat en de gevraagde motorolieformulering (olieviscositeit). Voor moderne, turbogeladen Downsizing-motoren met minder cilinderinhoud is een kleinere motor met minder vermogen voldoende. In principe zijn starters onderhoudsvrij en gaan ze de volledige levensduur van een voertuig mee. Als er toch een uitval of functiestoringen ontstaan, is dit in veel gevallen te wijten aan geoxideerde of defecte elektrische aansluitingen, defecte magneetschakelaars, beschadigde elektromotoren of versleten enkelsporige versnellingsbakken, het aandrijfrondsel (slijtage of pastavorming) of de vrijloop. Opgelet: op de markt duiken meer en meer plagiaatsvormen of minderwaardige starters op! Met een kwaliteitsproduct van HELLA speel je in elk geval op veilig. Hier vind je achtergrondinformatie en tips voor de controle van de starter.

 

De dynamo

Dynamo's zetten bewegingsenergie om in elektrische energie en zorgen voor een opgeladen accu, een stabiel boordnet en de voeding van alle verbruikers in het voertuig. Dynamo's worden met behulp van V-riemen of multi-V-riemen van de motor aangedreven. Die moeten regelmatig op slijtage worden gecontroleerd of worden vervangen. De vrijloop van een dynamo zorgt voor de ontkoppeling van de riemaandrijving van de krukas en trillingen worden geëlimineerd. Het draaimoment werkt door de koppelingsfunctie van de dynamovrijloop alleen in de looprichting.

 

De energieproductie zelf vindt plaats volgens het principe van de elektromagnetische inductie tussen anker en spoel. De geproduceerde wisselspanning wordt door een gelijkrichter omgezet in gelijkspanning die nodig is voor het boordnet. Dynamo's kunnen door de inwerking van vocht, door oliebedekking (bijvoorbeeld bij dynamo's met een via flens verbonden vacuümpomp) en door corrosie worden beschadigd. Dit kan tot kortsluitingen (bijvoorbeeld bij ompoling tijdens de externe start) of tot schade aan de lagers leiden. Overigens: bij de vervanging van de dynamo moet de accu worden afgeklemd, net als bij alle andere werkzaamheden aan de elektriciteit! Hier vind je meer informatie over uitvaloorzaken, storingzoeken op de dynamo, probleembeschrijvingen, diagnoseaanwijzingen en oplossingen.

 

Nieuwe onderdelen - volledig programma

HELLA heeft ongeveer 1.100 nieuwe starters en dynamo's in zijn programma, met een marktdekking van ongeveer 80 procent. Door de voortdurende kwaliteitscontrole en de verdere ontwikkeling stemmen de starters en dynamo's overeen met de OE-norm. Door het weglaten van een statiegeldsysteem bij nieuwe onderdelen is het niet nodig om oude onderdelen op een complexe en risicovolle manier terug te brengen. De afwikkeling van de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende werkplaats of de betreffende handelaar bij wie het product werd gekocht. De overeenkomstige starters en dynamo's worden in de geelblauwe HELLA-verpakking met de vermelding "Nieuw onderdeel zonder statiegeld" aangeboden.

 

Voor onderdelen met een aankoopdatum vanaf oktober 2017 geldt een garantie van drie jaar. Dit betekent een met één jaar verlengde aansluitgarantie bovenop de wettelijk voorgeschreven garantieperiode. Behalve de vergoeding van de onderdelenprijs dekt de garantie ook ontstane inbouw- en uitbouwkosten tot een waarde van € 250. Slijtage en schade door een ondeskundige behandeling zijn daarbij uitgesloten van de garantie. Indien de klant volgens de geldende wetgeving rechten op grond van aansprakelijkheid wegens gebreken of productaansprakelijkheid toekomen, blijven deze echter onafhankelijk van de garantie van kracht. Bovendien is bij aan verpakking van een starter/dynamo een sticker toegevoegd. Hij kan als bewijs voor de vervanging van de starter of dynamo in het serviceboekje of op de factuur worden geplakt.

 

De online catalogus van HELLA op basis van TecDoc bezorgt je gedetailleerde artikelinformatie over starters en dynamo's, montagehandleidingen en veiligheidsgegevensfiches en OE-nummers.