Lysfordelinger
HELLA Offroad
Lysfordelinger

Lysteknikk forståelig forklart. Av HELLA.

Her vil vi gi deg noen forklaringer og opplysninger om emnet lysfordelinger.

05/24/2016
Mer om lysfordelingene til ekstralyskasterne.

Lysfordeling er betegnelsen på den romlige fordelingen av lysstyrken. Dette fremstilles håndgripelig ved hjelp av isolux-diagrammer som viser en sammenligning av lysfordelinger. På isolux-diagrammene kjennetegner en rød-oransje farge området med den høyeste lysintensiteten, mens belysningsstyrke fra gult over grønt til blått avtar stadig mer, avhengig av avstanden fra lyskilden. Forskjellige bruksformål krever også forskjellige lyskastere: Tåkelys har for eksempel bred stråle, men ikke så langtrekkende, for i størst mulig i grad å unngå refleksjon fra tåkedråpene, mens fjernlyskastere avgir et lys som stråler langt. En fremragende mulighet til direkte sammenligning av forskjellige lysfordelinger fra lyskastere tilbyr det innovative ELIVER-verktøyet fra HELLA.

05/24/2016

Lux er enheten for belysningsstyrke og angir lysstrømmen fra lyskilden som treffer en bestemt flate. For å gi et godt eksempel fra hverdagen: En kontorarbeidsplass bør belyses med minst 500 lux, mens menneskets øye er i stand til å lese en avis uten problemer selv ved bare 1 lux. Tallene under den såkalte lux-listen i lysfordelingsdiagrammene indikerer hvor den respektive belysningsstyrken nås.

05/24/2016

Referansetallet, også kalt ref.-verdien, er en verdi som refererer seg til fjernlyskasterne. I henhold til ECE-bestemmelsen fra 2009 skal summen av referansetallene for alle monterte (fjern-)lyskastere ikke overskride den øvre grensen på 100 per kjøretøy. Her telles både de to verdiene fra standardfjernlyset (høyre og venstre hovedlyskaster) og verdiene fra andre monterte fjernlyskastere. Referansetallet for våre HELLA-fjernlyskastere finner du avmerket i katalogen ved hver enkelt modell, samt i E-typegodkjenningsmerket som er plassert på lyskasterne.

05/24/2016

Med HELLA bestemmer du deg for kompromissløse kvalitetsprodukter. Vi arbeider hver dag med å gjøre lysløsningene enda bedre og sikrere. Som resultat av vår utrettelige nyskapingstrang er vi på mange områder innen bil- og lysteknologien blant de ledende tilbyderne og ligger ofte sågar helt i têten, særlig på området LED-teknologi. Besøk vårt produktområde for å lære mer om våre innovative LED-løsninger, eller bruk ELIVER-verktøyet for å oppleve LED-teknologien sammenlignet med andre lysteknologier.

05/24/2016

Vi lever for kvalitet. Ved at vi stadig forsøker å optimere den med vår utmerkede kvalitetsstyring. Og ved at vi hver dag kontrollerer hver serie og hvert produkt så strengt og hardt som mulig – og på den måten overgår vi ofte de lovbestemte kravene. Bruk av de meste moderne teknologier, høyt utviklede testmetoder og ikke minst kravet om å være bedre enn alle andre sørger for dette. Ett av de best kjente eksemplene er vår i europeisk sammenheng enestående lystunnel ved vårt hovedkontor i Lippstadt. Med den kan ikke bare lysfordelinger oppleves – men også nettopp våre høye HELLA-kvalitetskrav.

05/24/2016
  • Print
Lysfordelinger
Sammenligning av lysfordelinger.

Sammenligning av lysfordelingene for våre ekstralyskastere.

UNIVERSELL DELEKATALOG
Finn produkter – i HELLAs universelle delekatalog.
Universell delekatalog – Alle HELLA-produkter med ett klikk.