Ochrona danych
Header-Wiperblades-996x195px
  • icon_druck
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Witamy na stronie internetowej grupy HELLA

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową.

HELLA szanuje Twoją prywatność

Spółka HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt, jako administrator stron internetowych oraz podmiot odpowiedzialny bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Dlatego ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być nazwisko, adres oraz numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością, na przykład liczba gości strony internetowej.

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, używany typ przeglądarki, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

Jeśli odwiedzasz specjalne działy naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dodatkowe dane. Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład do udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub realizacji umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej przechowujemy podane dane osobowe do celów indywidualnej komunikacji oraz opracowania zapytania.

Do poszczególnych działów naszych stron internetowych konieczne jest również zalogowanie. Podczas rejestracji i/lub logowania zostaniesz wówczas poproszony(-a) o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. Do określonych działów, na przykład HELLA TechWorld lub HELLA Partner World, skierowanych do określonej grupy użytkowników, konieczna jest rejestracja, aby móc zidentyfikować przynależność użytkowników do tej grupy. To użytkownik decyduje jednak, czy chce ujawnić te informacje. Koniecznym warunkiem niektórych czynności, na przykład pobrania konkretnych informacji, jest podanie określonych danych. Dane, których podanie jest konieczne, są oznaczone symbolem gwiazdki jako „pola obowiązkowe“. Podanie innych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i dopuszczalnym zakresie do celów związanych z obsługą techniczną stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów oraz działaniami marketingowymi. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych – szczególnie do celów reklamowych – żadnym osobom trzecim nienależącym do grupy HELLA. Schemat grupy HELLA możesz zobaczyć na stronie www.hella.com/Firma.

Jeśli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub postanowienia sądu, przekażemy Twoje dane osobowe stosownym uprawnionym organom.

Dostęp do danych

Aby zapewnić prawidłowe działanie, wybrani pracownicy Grupy HELLA mają dostęp do Twoich danych. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez tych pracowników do własnych celów. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz tajemnicy danych. Ponadto zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Stosowanie plików cookie

Informacje na temat plików cookie:
Cookie to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookie służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą wykonywać programów, które mogłyby spowodować zarażenie wirusem.

Funkcjonalność:
Pliki cookie tej kategorii są zapisywane w komputerze osoby odwiedzającej stronę, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny.

Statystyka:
Pliki cookie tej kategorii są wykorzystywane do zbierania danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową, aby ulepszyć jej jakość dla odwiedzających. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookie.

Zmień ustawienia

Śledzenie aktywności w sieci

Korzystamy z usług firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) wykonującej analizy statystyczne. Webtrends jako firma amerykańska dołączyła do tarczy prywatności UE-USA, aby zagwarantować ochronę danych na poziomie porównywalnym z europejskim.

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są gromadzone i analizowane informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dane są gromadzone przez piksele (web beacons) zagnieżdżone na stronie internetowej oraz przez pliki cookie.

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które wykorzystywane są jako podstawa statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji osób użytkowników ani ich powiązywania z innymi danymi.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

Ta strona internetowa korzysta z aplikacji PIWIK PRO Cloud - analizatora internetowego udostępnianego przez PIWIK. PIWIK PRO Cloud wykorzystuje „cookies“ - pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub smartfonie użytkownika i pomagające nam w analizowaniu sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje pozyskiwane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej są zapisywane i przetwarzane przez PIWIK na serwerach znajdujących się w Niemczech.
Przed udostępnieniem nam danych za pośrednictwem aplikacji PIWIK adresy IP użytkowników są całkowicie maskowane. Odwrócenie procesu anonimizacji adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do pozyskiwanych danych nie jest możliwe.
Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. PIWIK nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Newsletter

Podczas rejestracji do newslettera Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do własnych celów marketingowych, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Wyrejestrowanie jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić za pomocą linku w newsletterze lub poprzez funkcję wypisania się na stronie.

Do wysłania naszego newslettera korzystamy z zewnętrznego Campaign Monitor, obsługiwanego przez Campaign Monitor Pty Ltd i Salesforce, obsługiwanego przez Salesforce.com inc. Campaign Monitor oferuje obszerne możliwości analizy dotyczące otwierania i korzystania z newslettera. Analizy te są związane z grupami i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny odbiorców newslettera. Więcej informacji na temat Campaign Monitor i ochrony prywatności w Campaign Monitor uzyskasz na stronie www.campaignmonitor.com/policies. Salesforce to rozwiązanie CRM, którego używamy w firmie HELLA. Twoje dane są przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji uzyskasz na www.salesforce.com/company/privacy/.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko nieliczne upoważnione osoby.

Treści naszych stron oraz dane podawane na naszych stronach nie są z zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Nie można w związku z tym wykluczyć uzyskania przez osoby trzecie wglądu w te dane i/lub dostępu do tych danych. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania szyfrujemy w miarę możliwości przesyłane dane przy użyciu systemu SSL (Secure Socket Layer).

Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Możliwość wyboru

Chcielibyśmy też wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz nas w każdej chwili zawiadomić nas i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres podany w informacji prawnej. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

Informacja, korekta, anulowanie, ograniczenie przetwarzania, wyrażanie sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do uzyskania w formie pisemnej lub elektronicznej informacji na temat gromadzonych danych. Ponadto przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzania danych lub do skorygowania niepoprawnych danych. (Uwaga: jeśli obowiązują krajowe ustawowe okresy przechowywania danych, to dane będą przed usunięciem blokowane na okres przewidziany dla danego kraju).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Kontakt

Data wydania: maj 2018