Strona główna
 
qualitaet_996x202px
 
HELLA znaczy jakość

MOŻESZ NA NIEJ POLEGAĆ.

08/21/2015
Nasze dążenie: najwyższa jakość produktów! Cel ten wyznaczyliśmy sobie sami i codziennie przekuwamy go w rzeczywistość.

Definiujemy wyśrubowane wewnętrzne kryteria jakości obowiązujące podczas całego procesu konstrukcji i produkcji. Metody badań i obserwacje jakości wykraczają często ponad obowiązujące standardy. Dowiedz się więcej na temat poszczególnych testów, które przechodzą nasze produkty z dziedziny oświetlenia i elektroniki.
08/21/2015

Testy oddziaływania wysokiej temperatury, wilgoci i niskich temperatur

Światło do jazdy dziennej LEDayLine firmy HELLA podczas testu wysokich temperatur.

Produkty są narażone często na silne wahania temperatury i zmienną wilgotność powietrza. Aby sprostać tym wyzwaniom, są poddawane symulacjom ekstremalnych warunków użytkowania:
Podczas badań wpływu zmiennych temperatur produkty HELLA są poddawane w komorach klimatycznych o pojemności od 600 do 1000 litrów zmianom temperatury od -40° do +100° Celsjusza. Dodatkowo przeprowadzane są testy zaparowania i odparowania do maksymalnej wilgotności powietrza 95% i temperatury +80° Celsjusza. W tak zwanej „szafie szokowej” temperatura zmienia się w przeciągu sekund (odstępy czasowe wynoszą maksymalnie 6 sekund) z -40° do +100° Celsjusza. Czas trwania testów odporności na działanie wysokich i niskich temperatur wynosi do 48 godzin.

 

08/21/2015
 
 

Test pryskającej wody

Lampa tylna HELLA w teście pryskającej wody

Pryskająca woda, na przykład spod kół samochodów jadących z przodu, stanowi jeden z najczęstszych czynników, z jakimi muszą mierzyć się nasze produkty.
Dlatego również w tym zakresie produkty nasze testujemy symulując realne warunki otoczenia w specjalnych uniwersalnych kabinach natryskowych. Kabiny te posiadają wyposażenie umożliwiające symulację deszczu, spiętrzonej wody, strumieni wody i mgiełki wodnej. Służą one do badania szczelności produktów za pomocą testu pryskającej wody przy ciśnieniu maks. 5 bar oraz testu strumieni wody przy ciśnieniu do 10 bar.

 

08/21/2015
 
 

Test myjki ciśnieniowej

Światło do jazdy dziennej HELLA podczas testu myjki ciśnieniowej

Podczas mycia myjką ciśnieniową samochody i ich elementy są poddawane częściowo działaniu bardzo wysokiego ciśnienia. Może ono sięgać 120 bar. Dla porównania: w normalnym sprzęcie AGD ciśnienie wody wynosi z reguły od 0,5 do 5 bar.
Na stanowisku testowym elementy poddawane są działaniu wody o ekstremalnym ciśnieniu i temperaturze +85° Celsjusza, co symuluje mycie w myjni automatycznej lub myjką ciśnieniową.

 

08/21/2015
 
 

Test odporności na działanie wibracji

Światło ostrzegawcze HELLA w teście wibracji.

Złe drogi z wybojami, drogi szutrowe, żwirowe lub polne: wibracje i uderzenia należą dla wielu produktów do codzienności.
W teście szumów szerokopasmowych sprawdza się wytrzymałość mechaniczną w osi poziomej i pionowej. Pasmo częstotliwości wynosi tutaj od 10 do 1000 Hz. Temperatura od -40° do +80° Celsjusza symuluje dodatkowo realne procesy starzenia tworzyw sztucznych. Wszystkie produkty poddawane są testom działania trwającym do 24 godzin. Dodatkowo wykonuje się także mechaniczny test uderzeniowy, który symuluje zachowanie produktów podczas uderzeń (produkty w kartonie podczas wysyłki) z przyspieszeniem od 300 do 500 m/s².
Dla wybranych produktów, na przykład reflektorów dodatkowych, przeprowadza się również testy z zastosowaniem specjalnych profili rajdowych.

 

08/21/2015
 
 

Test zapylenia

Reflektor roboczy HELLA w teście zapylenia.

Pył i kurz stanowią częste niekorzystne warunki środowiskowe. Dotyczy to zwłaszcza produktów używanych w pojazdach wykorzystywanych do prac polowych lub na budowie.
Dlatego nasze produkty poddajemy szczegółowym testom pyłoszczelności. Do tego testu jakości jako środek testowy stosuje się niewypalany cement portlandzki. Test jest przeprowadzany w formie eksploatacji wzorcowej, jak również z wytworzeniem nadciśnienia i podciśnienia w badanym przedmiocie. Ocena wyników testu następuje między innymi poprzez wyznaczenie wartości fotometrycznej przed i po przeprowadzeniu testu. Tylko produkty, które spełnią wszystkie wymagania, otrzymują wewnętrzne dopuszczenie.

 

08/21/2015
 
 

Testy zanurzeniowe i testy szczelności ciśnieniowej

Reflektor roboczy HELLA w teście zanurzeniowym i teście szczelności ciśnieniowej

Wiele produktów HELLA jest poddawanych również testom zanurzeniowym i testom szczelności ciśnieniowej.
W rurze zanurzeniowej jest osiągana głębokość wody do 1 metra. Na innym stanowisku testowym można osiągnąć głębokość 6 metrów. Oprócz tego w zbiorniku zanurzeniowym przeprowadzane są próby nadciśnieniowe przy ciśnieniu do 1,6 bar. Wszystkie testy wykonuje się według standardów HELLA i oczywiście na podstawie wymogów prawa.

 

08/21/2015
 
 

Wymagające testy jakości również w dziedzinie elektroniki

Różne produkty elektroniczne HELLA podczas wymagających testów jakości

Nasze wysokie standardy jakości stosujemy również w dziedzinie elektroniki.
Już na etapie powstawania produktu odbywają się ciągłe badania, kontynuowane w fazie produkcji. Do testów naszych produktów elektronicznych zaliczają się badania wodoszczelności i odporności na działanie słonej wody, odporności na działanie kurzu i mycie myjką ciśnieniową. Duże znaczenie mają również badania termiczne, sprawdzające odporność na działanie niskich i wysokich temperatur. Szczegółowe symulacje fizyczne, na przykład testy spadania i wibracji oraz badania oddziaływania określonych sił i testy eksploatacji ciągłej zapewniają sprawność danego produktu w warunkach obciążenia.

 

08/21/2015
 
 
 
 
 
USŁUGI ONLINE
HELLA to najwyższa jakość usług: tutaj znajdziesz kompletne zestawienie naszych aplikacji i katalogów online.
Picture
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Od Facebooka po Xing: tutaj znajdziesz strony HELLA w mediach społecznościowych.
Picture
 
DLA KIEROWCÓW
Poznaj nasz świat kierowców z licznymi informacjami dotyczącymi samochodu.
 
08/21/2015
DLA PRODUCENTÓW
Ciekawe informacje dla producentów autobusów i samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych.
 
08/21/2015