Špeciálne Aplikácie
 

Obchodný segment „špeciálne aplikácie“

V segmente špeciálnych aplikácií dodáva spoločnosť HELLA inovatívne svetelné a elektronické produkty rôznym cieľovým skupinám, počnúc výrobcami stavebných strojov a lodí až po obce a dodávateľov energií. Systematický prenos a vhodná adaptácia know-how v oblasti technológií, procesov a kvality zo segmentu automobilového priemyslu sú základom vysokej konkurencieschopnosti čo sa týka nákladov a inovácií.
07/08/2013

Fakty

  • Sortiment: osvetlenie a elektronické produkty pre špeciálne vozidlá, ako sú autobusy, karavany, poľnohospodárske a stavebné vozidlá; cestné, priemyselné a interiérové osvetlenie; letiskové osvetlenie
  • 5 rozvojových lokalít (v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Indii a na Novom Zélande)
  • 4 výrobné závody (v Rakúsku, Rumunsku, Indii a na Novom Zélande)
  • 29 predajných spoločností po celom svete
05/03/2022