Company / 30.06.2021
 
Company / 30.06.2021

Nové rozvojové projekty pre automotive na Ponitrí a Považí

Bánovce sa stanú centrom vývoja zadných svetiel pre globálny trh, Trenčín bude riadiť nákup pre Strednú a Východnú Európu.
07/01/2021
07/01/2021

KOČOVCE, 30.6.2021 – Nové projekty v odvetví automotive posilnia stabilitu regiónov Považia a Ponitria, ako i pozíciu Slovenska na globálnej mape automotivu. Okrem pracovných príležitostí s vyššou kvalifikáciou a nadpriemerným ohodnotením, podporia aj zapojenie domácich dodávateľov.

 

 

Nové vývojové centrum v Bánovciach

Koncern HELLA, svetový líder v oblasti svetelnej techniky a elektroniky pre automobilový priemysel sa rozhodol na Slovensko preniesť vývoj zadných svetiel pre globálny trh. Nové vývojové a konštrukčné centrum vznikne pri výrobnom závode v Bánovciach nad Bebravou.

 

Doteraz bolo vývojové know-how sústredné v centrále koncernu v nemeckom Lippstadte a z menšej časti aj v ČR, no postupne sa presunie k nám. Tento proces sa už začal.

 

„Fakt, že vývoj bude sústredený práve na Slovenku je pre nás veľkým úspechom a určite aj vecou prestíže. Vo svete automotivu je totiž skôr zaužívaná prax, že vývojové know-how s najvyššou pridanou hodnotou si koncerny držia v materskej krajine,“ hovorí viceprezident HELLA pre Slovensko a generálny riaditeľ HELLA Slovakia Lighting, s.r.o., Vladimír Huťan.

 

Bánovské centrum bude navrhovať riešenia zadných svetlometov pre viaceré medzinárodné automobilové spoločnosti.  

 

Vo vývojovom centre vznikne približne 100 nových vysoko špecializovaných pracovných miest.

 

„Nábeh bude postupný. Prvých 30 ľudí už prešlo zaškolením a momentálne beží nábor ďalších špecialistov. Plán je taký, že ako sa bude náš tím rozširovať, budú sa k nám presúvať aj ďalšie činnosti. Plnú kapacitu centra by sme chceli dosiahnuť v roku 2023," hovorí líder projektu, ako i segmentu zadných svetiel HELLA Slovakia Lighting, s.r.o. Vladimír Kuběna.

 

Projekt bude potrebovať napríklad konštruktérov so skúsenosťami s výrobou plastových dielov, optických inžinierov, elektronických a simulačných inžinierov, projektových manažérov, nákupcov, kvalitárov, kresličov a ďalšie profesie.  Vzhľadom na odbornosť a kvalifikačné predpoklady pôjde o nadpriemerne platené pozície, navyše s možnosťami kariérneho rastu a  participácie na globálnej spolupráci v rámci koncernu.

 

 

Trenčín centrálou pre SVE

Slovenská HELLA sa posilní aj o ďalšie dôležité činnosti s vysokou pridanou hodnotou. V areáli trenčianskeho závodu už vzniká centrum strategického nákupu pre región Strednej a Východnej Európy, ktorý doteraz riadila materská spoločnosť.

 

Úlohou nového centra bude manažovať vzťahy s dodávateľmi a obstarávanie materiálov tak, aby sa dosiahli čo najlepšie podmienky čo do ceny i kvality.

 

Ako vysvetľuje V. Huťan, strategický nákup s vyššími objemami pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť závodov na Slovensku, v Česku i Slovinsku. Oproti doterajšiemu stavu, keď sa nákup riadil z Nemecka očakáva aj vyššie zapojenie domácich dodávateľov.

 

Do projektu je už zapojených 25 špecialistov, v priebehu ďalších dvoch až troch rokoch sa ich počet navýši o ďalších 40-50. Vzniknú tu špecializované pracovné pozície pre strategických manažérov jednotlivých komodít, kvalitárov, špecialistov rozvoja dodávateľov, či nákupcov a administratívne sily. Takisto ide o pozície s nadpriemerným ohodnotením.

 

 

Investície do automatizácie

Rast konkurencieschopnosti HELLA na Slovensku podporujú aj kontinuálne investície do digitalizácie a automatizácie výrobných procesov. Ako vysvetľuje V. Huťan, automatizácia je často vnímaná ako hrozba pre výrobných zamestnancov, v skutočnosti je však nevyhnutná pre udržateľnosť súčasných objemov a navyšovanie produkcie. Okrem toho, že pomáha zvyšovať kvalitu výroby, vytvára aj nové atraktívne pracovné pozície, ktoré sú príležitosťou pre profesijný rast výrobných zamestnancov.

 

Do digitalizácie a automatizácie spoločnosť investuje približne 6 miliónov eur ročne, pričom za posledný rok to bolo viac ako 10 miliónov Euro.

 

Aktuálne bola v závode Kočovce úspešne otestovaná nová plne automatizovaná lakovňa s najvyššími parametrami ochrany životného prostredia. Ide v poradí už o štvrtú automatizovanú lakovňu HELLA na Slovensku, spoločnosť do nej investovala 4,7 milióna eur.  Ako približuje líder technických procesov Tomáš Starec, celý proces - od vstupu granulátu, cez lisovanie, dopravu, lakovanie a temperáciu je plne automatizovaný, bez potreby manipulácie ľudskou rukou. Tým sa dosiahli vysoko stabilné technické a dekoratívne parametre krycieho skla svetlometu.

 

Prevažnú časť z posledných realizovaných projektov automatizácie sa podarilo realizovať s domácimi dodávateľmi, ako napr. ABB, s.r.o., Mapro Slovakia, s.r.o. a MTS, s.r.o.

 

Napríklad v spolupráci s MTS bola pred dvoma mesiacmi úspešne otestovaná plne automatizovaná výrobná linka v Bánovciach.

 

 

Do budúcna silnejší

Spoločnosť predpokladá, že po rozbehnutí nových rozvojových projektov budú nakoniec objem výroby i zamestnanosť v slovenských závodoch HELLA vyššie ako pred vypuknutím koronakrízy.

 

„V oblasti zamestnanosti však sledujeme aj ďalší cieľ, ktorým je snaha vytvoriť z HELLA na Slovensku excelentné miesto pre prácu a stať sa tzv. „First Choice Employer-om“, teda zamestnávateľom prvej voľby“  ako upresnila  personálna riaditeľka  Martina Čulá.

 

„S postupným zvyšovaním technologickej vyspelosti našej produkcie, budú pribúdať i nové možnosti zvyšovania kvalifikácie a profesijného rastu našich súčasných zamestnancov. Takisto veríme, že nové rozvojové projekty v oblasti vývoja a služieb prinesú možnosti sebarealizácie skúsených odborníkov i nových mladých talentov z celého Slovenska,“ uzatvára V. Huťan.

 
07/01/2021 15:53
bus
 
 
 
Press release download
 
07/01/2021
Kontakt
Daniel Morfeld
Hovorca / Media Relations
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Tel.: +49 2941 38-7566
Fax: +49 2941 38-477545
Daniel.xbpl@mfprMorfeld@forvia.com
 
01/03/2023