Firma / 11.08.2016
 
Firma / 11.08.2016

HELLA notuje znaczące wzrosty sprzedaży w zakończonym roku obrotowym 2015/2016

  • Wzrosty sprzedaży Grupy o 8,9 procent do poziomu 6.4 mld euro
  • Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 7,1 procent i osiągnął poziom 476 mln euro
  • Skorygowana marża EBIT - 7.5 procent - pozostaje na poziomie roku ubiegłego
  • Zostanie zaproponowana wypłata dywidendy dla akcjonariuszy 0.77 euro za akcję
08/24/2016
08/24/2016

Lippstadt, 11 sierpnia 2016. HELLA KGaA Hueck & Co., HELLA, jeden z wiodących światowych dostawców przemysłu motoryzacyjnego w segmencie elementów i systemów oświetlenia oraz elektroniki w roku obrotowym 2015/2016 - kończącym się 31 maja 2016 - odnotował sprzedaż na poziomie 6,4 mld euro ( w roku ubiegłym 5,8 mld euro), co stanowi 8,9 procent wzrostu. Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 7,1 procent do 476 mln euro (w roku poprzednim wyniósł 445 mln euro). Na dzień raportowania 31 maja 2016 HELLA zatrudniała 34 000 pracowników, prawie 5,7 procent więcej niż w roku ubiegłym.

"Kolejne wzrosty, które osiągnęliśmy w 2015/2016 były realizowane w trudnym otoczeniu rynkowym, mówi dr Rolf Breidenbach, Prezes Zarządu HELLA ."Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że HELLA zwiększyła sprzedaż we wszystkich trzech segmentach – na rynku motoryzacyjnym, na rynku wtórnym (IAM) oraz zastosowań specjalnych. To utwierdza nas w sukcesie słusznie obranej strategii inwestowania w technologicznie wiodące produkty oraz w globalną obecność na wszystkich rynkach światowych.”

Wzrost we wszystkich segmentach – główną lokomotywą wzrostu pozostaje segment motoryzacji.

 

Do dobrych wyników HELLI przyczyniła się koniunktura w branży motoryzacyjnej, popyt na rynku, a także kilka nowych premier produktów, które obejmowały w szczególności reflektory z technologią LED i złożone systemy elektronicznego wsparcia kierowcy i zarządzania energią. Dodatkowym czynnikiem był szeroki międzynarodowy zasięg działań koncernu HELLA. Zewnętrzne przychody koncernu wzrosły o około 10,1 procent do poziomu 4,8 mld euro (w roku poprzednim 4,4 mld euro).

Koncern zwiększa systematycznie nakłady na badania i rozwój, jako kluczowy element swojej strategii. Celem firmy jest dalsze umacnianie pozycji lidera technologicznego w swojej branży.

Sprzedaż na rynku części zamiennych wzrosła o 5,9 procent w ciągu roku osiągając poziom 1,2 mld euro ( w roku ubiegłym 1,1 mld). Zysk operacyjny wzrósł o 7 milionów euro osiągając poziom 80 mln euro.

W tym przypadku decydującym czynnikiem był wzrost sprzedaży hurtowej w Danii i w Polsce, sprzedaży wyposażenia warsztatowego i wyraźny polepszenie koniunktury na rynku części zamiennych w Europie.

W segmencie zastosowań specjalnych HELLA również zanotowała stabilizację pomimo słabego popytu w sektorze produkcji maszyn rolniczych, Sprzedaż na rynku zastosowań specjalnych wzrosła o 2 procent w ciągu roku osiągając poziom 315 mln euro ( w roku ubiegłym 308 mln).

Zysk operacyjny spadł z 19 mln euro do 5 mln, co było efektem decyzji o sprzedaży, w maju zeszłego roku finansowego, segmentu oświetlenia ulicznego i przemysłowego.


HELLA kładzie szczególny nacisk na rolę badań I rozwoju.


Wydatki na badania i rozwój wzrosły o 9,8 procent ( o 80 mln euro) w roku finansowym 2015/2016 do poziomu 623 mln euro co stanowi 9,8 procent obrotów Grupy ( w zeszłym roku 9,3 procent). Wzrost został osiągnięty głównie z kompleksowych rozwiązań produktów nowej generacji i inwestycję w globalny rozwój. Liczba pracowników pracujących na świecie w działach badań i rozwoju HELLA wzrosła do 6400 w roku finansowym 2015/2016. Obecnie co piąty pracownik firmy HELLA pracuje w dziale badań i rozwoju.

Koncern HELLA spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży oraz skorygowania zysku z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2016/2017. 

 
08/24/2016 08:21
 
 
 
Artykuł do pobrania
 
08/24/2016
Kontakt HELLA KGAA

dr Markus Richter
Rzecznik prasowy
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Tel.: +49 2941 38-7545
Faks: +49 2941 38-477545
Markus.kcvr@qitqRichter@hella.com

 
08/19/2012
Kontakt HELLA Polska
 
05/30/2017