Προστασία δεδομένων
 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καλωσορίσατε στον όμιλο εταιρειών HELLA

Σας υποδεχόμαστε με χαρά στη διαδικτυακή μας τοποθεσία και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρησή μας, τα προϊόντα και τις ιστοσελίδες μας.

Η HELLA σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Ως διαχειριστής των ιστοσελίδων και αρμόδιο σώμα η HELLA GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, D-59552 Lippstadt λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας μας. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και η ασφάλεια όλων των εταιρικών δεδομένων, αποτελεί βασικό μέλημα για εμάς που λαμβάνεται υπόψη στις επιχειρησιακές μας διαδικασίες. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας με εχεμύθεια και μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για μετάβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, για τις οποίες δεν ισχύει η δήλωσή μας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουμε την αρμοδιότητα να γνωρίζουμε αν οι διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων τηρούν τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γνωστοποίηση της ταυτότητάς σας. Σε αυτά περιλαμβάνεται το όνομα, η φυσική ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνό σας. Οι πληροφορίες που δεν συνδέονται με την ταυτότητά σας, όπως π.χ. ο αριθμός χρηστών της ιστοσελίδας, δεν εντάσσονται στα προσωπικά δεδομένα.

Συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, το πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεστε, καθώς και την ημερομηνία και την διάρκεια της επίσκεψής σας. Κατά κανόνα δεν συλλέγονται περαιτέρω προσωπικά δεδομένα σας. Έτσι, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χωρίς να γνωστοποιείται η ταυτότητά σας.

Η συλλογή και η αποθήκευση περαιτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι πιθανή όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ενότητες των ιστοσελίδων μας, ή αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε συγκεκριμένες μας ενέργειες. Γι' αυτό, η αναφορά των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι αναγκαία π.χ. για τη συμμετοχή σε μια δημοσκόπηση, τη διαβίβαση ενός αιτήματος ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Η αναφορά των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται εθελοντικά. Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα μέσω των εντύπων επικοινωνίας ή μέσω email, τότε εμείς αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας προσωπικά και για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

Για ορισμένες ενότητες των ιστοσελίδων μας απαιτείται σύνδεση του χρήστη (Login). Για την εγγραφή και/ή την είσοδό σας θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα και/ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Σε ενότητες που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, π.χ. HELLA Tech World ή HELLA Partner World, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία εγγραφής για να αναγνωρίζουμε τα εγγεγραμμένα μέλη του εκάστοτε απευθυνόμενου κοινού. Η καταχώρηση αυτών των δεδομένων αποτελεί προσωπική σας απόφαση. Για ορισμένες ενέργειες, όπως η προσπέλαση συγκεκριμένων πληροφοριών, κάποια δεδομένα απαιτούνται υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά δεδομένα χαρακτηρίζονται με έναν αστερίσκο ως «υποχρεωτικά πεδία». Αν ζητούνται περαιτέρω δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως "υποχρεωτικά πεδία", η καταχώρηση αυτών των δεδομένων είναι οικειοθελής.

Χρήση και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας και νομικό πλαίσιο

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων, για την διαχείριση των πελατών, για ερωτηματολόγια σχετικά με τα προϊόντα και για το μάρκετινγκ και μόνο στο εκάστοτε απαιτούμενο και επιτρεπτό εύρος. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός του ομίλου εταιρειών HELLA χωρίς την συγκατάθεσή σας, ιδίως όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Μια επισκόπηση του ομίλου εταιρειών HELLA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.hella.gr/Εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεσμευόμαστε νομικά ή λόγω δικαστικής απόφασης, υποχρεούμαστε να μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις σχετικές αρμόδιες αρχές.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας επιλεγμένοι συνεργάτες του ομίλου εταιρειών HELLA έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από αυτούς τους συνεργάτες για ιδίους σκοπούς. Οι συνεργάτες που έχουν επιφορτιστεί με την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούνται σε μη αποκάλυψη και στο απόρρητο των δεδομένων. Επιπλέον, διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Χρήση cookies

Πληροφορίες για τα cookies:
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο αποθηκεύεται στην συσκευή σας κατά την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα και βοηθά στην αναγνώριση της συσκευής σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες ενός ιστότοπου ή όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο. Δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα, τα οποία ενδεχομένως να ενεργοποιούν έναν ιό.

Λειτουργικότητα:
Τα cookies αυτής της κατηγορίας αποθηκεύονται στην συσκευή του επισκέπτη, ώστε η ιστοσελίδα να λειτουργεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Στατιστική:
Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση στατιστικών σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπου, ώστε να βελτιώνεται η εμπειρία των χρηστών.. Τα συλλεγμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται εσωτερικά και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Ο Internet Browser συνήθως είναι ρυθμισμένος για αυτόματη αποδοχή των cookies. Μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies, ή να ρυθμίσετε τον Internet Browser έτσι ώστε να σας ειδοποιεί για ενδεχόμενες αποστολές cookies στον υπολογιστή σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Διαδικτυακή ιχνηλάτηση (web tracking)

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας συλλέγονται και αξιολογούνται πληροφορίες, τις οποίες μεταβιβάζει ο Internet Browser του υπολογιστή σας. Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω εικονοστοιχείων (web beacons) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες, καθώς και με τη χρήση cookies.

Τα συγκεντρωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρηστών, τα οποία σχηματίζουν την βάση διαδικτυακών στατιστικών. Ωστόσο, δεν εκτελείται προσωπική αναγνώριση των επιμέρους χρηστών ή συσχετισμός με άλλα δεδομένα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το PIWIK PRO Cloud, μια υπηρεσία web analytics που διατίθεται από την PIWIK. Το PIWIK PRO Cloud χρησιμοποιεί "cookies", αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή το smartphone σας, για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα οι επισκέπτες της. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη χρήση cookies, αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία από την PIWIK σε διακομιστές στη Γερμανία.

Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται πλήρως προτού να γίνουν ορατά τα συγκεντρωμένα δεδομένα μέσω της οικογένειας προγραμμάτων PIWIK. Η αναίρεση της ανωνυμοποίησης των διευθύνσεων IP και η αντιστοίχιση των διευθύνσεων IP με συγκεντρωμένα δεδομένα δεν είναι δυνατές.

Αυτές οι πληροφορίες θα μας χρησιμεύουν για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήστη των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, τη δημιουργία σχετικών αναφορών και τελικά στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών μας σε σχέση με τον ιστότοπο. Η PIWIK δεν θα μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους και δεν θα τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Ενημερωτικό δελτίο

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας για ιδίους σκοπούς μάρκετινγκ έως ότου απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Η απεγγραφή είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του συνδέσμου στο ενημερωτικό δελτίο είτε με τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής στην ιστοσελίδα.

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου χρησιμοποιούμε τον τρίτο πάροχο Campaign Monitor, που εξυπηρετείται από την Campaign Monitor Pty Ltd και την Salesforce, που εξυπηρετείται από την Salesforce.com inc. Η Campaign Monitor παρέχει αμέτρητες δυνατότητες ανάλυσης για το άνοιγμα και τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναλύσεις αφορούν τον όμιλο και δεν χρησιμοποιούνται από εμάς για τη μεμονωμένη αξιολόγηση των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου. Περισσότερες πληροφορίες για την Campaign Monitor και την προστασία δεδομένων στον πάροχο Campaign Monitor υπάρχουν στον σύνδεσμο http://www.campaignmonitor.com/policies. Η Salesforce αποτελεί τη λύση CRM που χρησιμοποιούμε στην HELLA. Η αποθήκευση των δεδομένων σας πραγματοποιείται σε διακομιστές στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επεξεργαζόμενων προσωπικών σας δεδομένων από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων ή μη εγκεκριμένη δημοσιοποίηση. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται σε περιορισμένο αριθμό αρμόδιων ατόμων.

Για την διαδικτυακή μας παρουσία και τις καταχωρήσεις σας στις ιστοσελίδες μας μέσω Internet, κατά κανόνα δεν χρησιμοποιείται κωδικοποίηση. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα παρακολούθησης και/ή προσπέλασης των διαβιβασμένων δεδομένων από τρίτους. Παρακαλούμε να συνυπολογίζετε αυτόν τον παράγοντα όταν επιλέγετε να μας μεταβιβάσετε προσωπικά σας δεδομένα μέσω Internet και όταν καθορίζετε το εύρος αυτών των δεδομένων. Στις πύλες (portals) που προϋποθέτουν την εγγραφή και/ή την είσοδο χρήστη, χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση την κωδικοποίηση SSL (Secure Socket Layer) για την μετάδοση δεδομένων.

Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε, βελτιώνονται και αναπροσαρμόζονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Δικαίωμα επιλογής

Επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα μας, όπως και για να σας απευθύνουμε σχετικά ερωτηματολόγια. Φυσικά, η συμμετοχή σας σε αυτές τις ενέργειές μας είναι οικειοθελής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ενημερώσετε με ένα μήνυμα ώστε να αποκλείσουμε αναλόγως και/ή να διαγράψουμε τα δεδομένα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Για αυτό αρκεί ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στα στοιχεία έκδοσης της ιστοσελίδας μας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην εκάστοτε τοπική ιστοσελίδα μας.

Πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμός της επεξεργασίας, άρνηση συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να κλειδώσετε ή να διαγράψετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, να αρνηθείτε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων ή να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα δεδομένα. (Υπόδειξη: Αν ισχύουν τοπικές νομικές περίοδοι φύλαξης, τότε τα δεδομένα φυλάσσονται πριν από τη διαγραφή για το τοπικά καθορισμένο χρονικό διάστημα.)

Δικαίωμα παραπόνων σε εποπτική αρχή

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβαίνει τον ισχύοντα νόμο, τότε έχετε το δικαίωμα προσφυγής σε μια εποπτική αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Για τις ιδέες και την κριτική σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να απευθύνετε τα email ή τις επιστολές σας στον αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδιος για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Λιόπετας Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλη 7
10679 Αθήνα
Επικοινωνία

Έκδοση: Μάιο 2018