Νομική σημείωση
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ HELLA

 Όνομα και διεύθυνση:   HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
 Τηλέφωνο:   02941/38-0
 E-Mail:   indfco@xbfjfo@hella.com
 Εμπορικό μητρώο:   Amtsgericht Paderborn, HRB 6857
 Συμπληρωματικά:   HELLA Geschäftsführungsgesellschaft mbH,
Lippstadt
 Διευθυντής της HELLA Geschäftsführungs - gesellschaft mbH:   Bernard Schäferbarthold (CEO),
Yves Andres,
Stefan van Dalen,
Stefanie Rheker,
Philippe Vienney,
Jörg Weisgerber
 Προεδρεύων του εποπτικού συμβουλίου:   Andreas Renschler
 ΑΦΜ:   DE 813 832 619