Νομική σημείωση
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ HELLA

 Όνομα και διεύθυνση:   HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
 Τηλέφωνο:   02941/38-0
 E-Mail:   invsqu@onwgfo@hella.com
 Εμπορικό μητρώο:   Amtsgericht Paderborn, HRB 6857
 Συμπληρωματικά:   HELLA Geschäftsführungsgesellschaft mbH,
Lippstadt
 Διευθυντής της HELLA Geschäftsführungs - gesellschaft mbH:   Мichel Favre (CEO),
Yves Andres,
Dr. Lea Corzilius,
Bernard Schäferbarthold,
Björn Twiehaus
 Προεδρεύων του εποπτικού συμβουλίου:   Andreas Renschler
 ΑΦΜ:   DE 813 832 619