Rady a tipy uchazečům
 
Rady a tipy uchazečům

Rady a tipy uchazečům

01/20/2017
HELLA CZ kariéra Rady a tipy uchazečům

Vaše žádost je Vaší první vizitkou. Měla by tedy vyzdvihnout podstatné, měla by být přehledná a hlavně musí zaujmout.

Co by měla Vaše žádost obsahovat?

Aktuální životopis

Životopis je zprostředkovatelem prvotního kontaktu mezi společností nabízející pracovní pozici a uchazečem. První dojem je tedy důležitý. Musíte přesvědčit a zaujmout, proč právě Vy jste pro HELLA tím nejvhodnějším kandidátem!

Jak na životopis? Životopis by měl:

  • Být stručný (max. 2 strany) a přehledný
  • Být úhledný a bezchybný
  • Být uspořádaný do tematických částí (osobní údaje, vzdělání, kompletní přehled praxe s datací)
  • Obsahovat pravdivé údaje
  • Zahrnovat doplňující informace – zahraniční stáže, mimoškolní aktivity, další vzdělávání, odborné přípravy a školení, IT gramotnost, jazykové dovednosti, zájmy apod.

 

Motivační dopis

Váš motivační dopis by měl být osobitý, výstižný a měl by zahrnovat důvody, proč Váš zájem právě o HELLA.


Struktura dopisu:

  • Představení a identifikace pozice
  • Důvod Vašeho zájmu
  • Profesní a osobní předpoklady

 


Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (adresu, telefon, e-mail), taktéž můžete doplnit o informaci nejbližšího možného data zahájení případné spolupráce.  

 

Přiložit můžete také

  • Certifikáty, diplomy, osvědčení apod.
  • Odkazy na reference


Tyto dokumenty (kopie certifikátů, diplomů, osvědčení, potvrzení o absolvování odborných kurzů a školení aj.) deklarují informace uvedené ve Vašem životopisu, proto doporučujeme jejich přiložení. Měli byste se ujistit, zda jsou ve správném formátu a optimální velikosti.

01/20/2017
 
 

Jak u nás probíhá výběrové řízení?

Průběh pohovoru je různý dle typu pozice. Naše Výběrové řízení je obvykle členěno na více kol. V prvním kole je pohovor s personalistou a vedoucím pracovníkem o všech aspektech dané pozice. Poté většinou následuje další kolo, kde má uchazeč velkou možnost ukázat svoje znalosti, dovednosti a seznámit se s atmosférou a pracovním prostředím v týmu, ale poznat i některé jeho členy.

01/20/2017
 
 

Kolik času si vyhradit na pohovor?

Délka pohovoru je individuální, většinou se doba trvání pohybuje mezi 45 až 60 minutami.

01/20/2017
 
 

Co s sebou na pohovor?

Dokumenty, které jste nám již přiložili k Vaší žádosti, si s sebou na pohovor nosit nemusíte. V případě, že chcete přinést něco navíc (diplomovou práci aj.) můžete, ale není to povinností.

01/20/2017
 
 
 
 
 
 
 
KARIÉRNÍ STRÁNKY HELLA

Klikněte zde:
hella.jobs.cz

Kariérní stránky HELLA
 
01/20/2017