Obchodní segment
Speciální aplikace
 

Obchodní segment Speciální aplikace

Segment Special Applications se zaměřuje na inovativní osvětlovací a elektronické komponenty pro různé cílové skupiny od výrobců stavebních strojů a lodí až po obce a distributory energií. Systematický přenos a vhodná adaptace našich technologických procesních a jakostních know-how z automobilového průmyslu tvoří bázi pro naši vysokou konkurenceschopnost v oblasti nákladů a inovací.

09/21/2015

Highlights

  • Vývoj prvního designového záďového světla pro autobusy s LED-světlovody
  • Několikrát oceněné LED-pouliční osvětlení
  • Více než 54.500 instalovaných HELLA LED-pouličních svítidel po celém světě
  • Kompletní vybavení startovacích a přistávacích drah US-letiště, jakož i další instalace
09/21/2015
 
 

Fakta

  • Sortiment produktů: světelné a elektronické produkty jako autobusy, karavany, zemědělské a stavební stroje, pouliční, průmyslové a vnitřní osvětlení, jakož i osvětlení letiště
  • 6 vývojových lokalit (v Dánsku, Německu, Finsku, Indii, na Novém Zélandě a v Rakousku)
  • 8 výrobních lokalit (v Bosně a Hercegovině, v Dánsku, Německu, Finsku, Indii, na Novém Zélandě, v Rakousku a v Rumunsku)
11/10/2015