76
De eenheid Lux
Als eenheid van verlichtingssterkte geeft
Lux de lichtstroom, die van de lichtbron
op een bepaald vlak valt. Zo moet bijvoor-
beeld een kantoorwerkplek worden ver-
licht met minimaal 500 Lux en bij 1 Lux
kan het menselijk oog nog zonder proble-
men een krant lezen. De warden onder de
Lux-balk geven aan waar de betreffende
verlichtingssterkte in de lichtverdelingsdi-
agrammen wordt bereikt.
De high-boost-reflector
De speciaal door HELLA ontwikkelde
high-boost-reflectoren bieden een maxi-
male lichtopbrengst. In vergelijking met
de doorgaans in de handel verkrijgbare
extra verlichting met een vergelijkbare
omvang, levert extra verlichting van
HELLA door de high-boost-reflectoren
een aanzienlijk hoger rendement met een
verbeterde lichtopbrengst. Dit wordt be-
reikt door bij het opdampen van de reflec-
torspiegellaag in een hoogvacuüm zuiver
aluminium te gebruiken. Een slechts
enkele nanometers dunne beschermlaag
op de reflector zorgt dat de hoge licht-
opbrengst ook duurzaam gewaarborgd
wordt. Eveneens grootse prestaties m.b.t.
het rendement en de rijbaanverlichting,
levert de drievoudige reflector van
HELLA, die in de nieuwe Luminator LED
is ingebouwd.
Het referentiegetal “Ref.”
Het referentiegetal is een waarde, die be-
trekking heeft op de verstraler. Volgens de
sinds 2009 geldende ECE-regeling mag
de som van referentiegetallen van alle
gemonteerde verlichting de bovengrens
van 100 per voertuig niet overschrijden.
Hierbij worden de beide waarden van het
standaard grootlicht (linker en rechter
hoofdkoplamp) en de waarden van an-
dere verstralers bij elkaar opgeteld. Het
referentiegetal van de HELLA-verstralers
vindt u in de catalogus bij het betreffende
model, evenals het E-typekeurmerk van
de verstraler. Een verstraler met het refe-
rentiegetal 17,5 straalt breed en vol, maar
niet zo ver als een verstraler met een
referentiegetal van 37,5. Voor lange rech-
te wegen is daarom een verstraler (ref.
37,5)
ideaal, terwijl gedeelten met veel
bochten (vooral in bergachtige omgeving)
beter worden verlicht met een verstraler
(
ref. 17,5). Let op: In enkele landen mag
KENNIS VAN LICHT
EN PRESTATIES
Innovaties made by HELLA.
Met HELLA kiest u voor compromisloze kwaliteitsproducten. Wij werken dage-
lijks aan oplossingen om verlichting nog beter en zo nog veiliger te maken. Dankzij onze noeste innovatiedrang
behoren wij op vele gebieden in de voertuig- en lichttechnologie tot de meest vooraanstaande en beste leveran-
ciers en fabrikanten. Soms zijn wij zelfs de enige. Op het moment zijn wij trots op de pioniersrol die we met onze
Luminator LED met 100% LED-technologie hebben.
Onderzoek en ontwikkeling
Net als bij de belastingstests, waar wij de duurzaamheid van het materiaal en de
lichtbronnen van onze producten testen, worden koplampen van HELLA op het gebied van de lichtverdeling en de
lichtopbrengst continu aan kwaliteitscontroles en tests onderworpen. De tests zijn gehomologiseerd conform de
eisen van de typegoedkeuring van de EU-keuringsprocedés. Verschillende toepassingen vragen om verschillende
koplampen. Het resultaat: koplampen van de hoogste kwaliteit - optimaal afgestemd op de meest uiteenlopende
eisen onder zware omstandigheden.