Het belang van passende accessoires mag niet onderschat worden.
AAN ALLE ACCESSOIRES IS
GEDACHT