36
WERKLAMPEN MEER KRACHT
VOOR LANGE NACHTEN
Wie in het donker werkt moet op goed licht kunnen vertrouwen,
om productief en veilig te kunnen werken. De standaarduitrus-
ting van een voertuig is niet altijd even geschikt voor elke toe-
passing de HELLA werklampen wel. HELLA werklampen zijn
ontwikkeld voor zwaar, dagelijks gebruik in het terrein. Alleen
al de gebruikte materialen zijn bestand tegen de hoge eisen aan
vuil- en vochtbestendigheid. De voor het merk typische hoog-
kwalitatieve productie en afwerking, garanderen een langdurige
werking op het hoogste professionele niveau.
Werklampen zoals de Power
Beam 3000 maken productief
werken ook in de schemering
en in het donker mogelijk.