Seite 12 - J00443_Tagfahrlicht_Flyer_NL.indd

Das ist die SEO-Version von J00443_Tagfahrlicht_Flyer_NL.indd. Klicken Sie hier, um volle Version zu sehen

« Vorherige Seite Inhalt Nächste Seite »
min. = minimale afstand | max. = maximale afstand
max. 1.500 mm
min. 250 mm*
min. 600 mm**
max. 1.500 mm
min. 250 mm*
min. 600 mm**
max. 1.500 mm
min. 250 mm*
min. 600 mm**
Wettelijk zijn er verschillende montagevarianten toegestaan.
Voorgeschreven zijn wel de aan te houden afstanden en de
straalhoek.
* Bij gebruik als positielicht moet de minimale
montagehoogte 350 mm en de maximale afstand vanaf de
buitencontour 400 mm bedragen.
** Bij voertuigen met een breedte van minder dan 1.300 mm
moet de afstand minstens 400 mm bedragen.
Bij de toepassing van dagrijlicht als positielicht moet
volgens ECE-R-48 het als serie ingebouwde positielicht blij-
vend worden stilgelegd.
Over verdere wettelijke- en montagevoorschri en kunt u infor-
matie vinden op het internet of in een gekwalificeerde werk-
plaats. Gedetailleerdere informatie vindt u in de montagehand-
leiding.
Montagevoorschri en
voor dagrijverlichting