Gegevensbescherming
 
header_Online_Service
 
  • Print
 
Privacy statement

Hartelijk welkom bij de HELLA groep

Wij waarderen het zeer dat u onze internetpagina"s bezoekt en wij danken u voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze website.

HELLA respecteert uw privacy

Als beheerder van de internetpagina"s neemt HELLA KGaA Hueck & Co. de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van bedrijfsgegevens in het algemeen liggen ons na aan het hart. Daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen hierop ingericht. Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens uw bezoek aan onze webpagina"s, behandelen wij vertrouwelijk en verwerken wij uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging maken integraal deel uit van het beleid van onze onderneming.

Op onze internetpagina"s kunnen links staan naar websites van andere aanbieders waarop dit privacy statement niet van toepassing is. Wij hebben er geen invloed op of de beheerders van deze websites zich houden aan de wettelijke voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om te weten te komen wie u bent. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet in verband kan worden gebracht met uw identiteit (bijvoorbeeld het aantal gebruikers van de website), behoort er niet toe.

Verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, slaan wij de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider, de website waar u vandaan komt, de pagina"s die u bij ons bezoekt, en de datum en duur van uw bezoek. Andere persoonsgegevens verzamelen wij principieel niet over u. Dit betekent dat u onze website principieel kunt gebruiken zonder dat bekend wordt wie u bent.

Wanneer u bepaalde specifieke onderdelen van onze website bezoekt of wilt deelnemen aan bepaalde acties, kunnen er in verband hiermee ook andere gegevens worden verzameld en opgeslagen.

Het vermelden van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het deelnemen aan een enquête, het verzenden van een aanvraag of het uitvoeren van een overeenkomst.

Het vermelden van persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. Bij een aanvraag via onze contactformulieren of per e-mail slaan wij de door u vermelde persoonsgegevens op voor onze individuele communicatie met u en voor de behandeling van uw aanvraag.

Voor bepaalde onderdelen van onze website moet u zich speciaal aanmelden (inloggen). Voor het registreren en/of inloggen vragen wij u dan naar uw naam en/of naar andere persoonlijke informatie. Voor onderdelen zoals de Hella TechWorld of de Hella Aftermarket Club, die zijn gericht op een bepaalde doelgroep, gebruiken we de registratiegegevens om de gebruikers te identificeren als leden van deze doelgroep. Het is uw eigen beslissing of u deze gegevens al of niet invoert. Voor sommige acties, zoals het opvragen van bepaalde informatie, zijn enkele gegevens absoluut noodzakelijk. U herkent deze absoluut noodzakelijke gegevens aan het feit dat ze door middel van een sterretje zijn gemarkeerd als "verplichte velden". Als er daarnaast nog wordt gevraagd om andere gegevens die niet zijn gemarkeerd als "verplichte velden", gaat het daarbij om niet-verplichte gegevens.

Gebruik, doel en communicatie van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het technische beheer van de website en voor de klantenadministratie, productenquêtes en marketingdoeleinden, maar alleen voor zover dit voor deze doeleinden nodig en toegestaan is. Zonder uw toestemming geven wij uw gegevens niet door aan derden buiten de HELLA groep, met name niet voor reclamedoeleinden. Een overzicht van de HELLA groep vindt u op
www.hella.de/unternehmen.

Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een rechterlijk besluit verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Gebruik van cookies

Informatie over cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een internetsite wordt opgeslagen op uw apparaat en helpt om uw apparaat te identificeren. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, wanneer u verschillende pagina"s van een website bezoekt of terugkeert naar een website. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen geen programma"s uitvoeren die een virus zouden kunnen activeren.

Functionaliteit:
Cookies van deze categorie worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker om ervoor te zorgen dat de website functioneert zoals de bedoeling is.

Statistiek:
Cookies van deze categorie worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over bezoekers van de website om aan de hand van die gegevens de ervaringen van de bezoekers te kunnen optimaliseren. Verzamelde gegevens worden alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Instellingen wijzigen

Internetbrowsers zijn gewoonlijk zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen, dat u erover geïnformeerd wordt zodra er cookies worden verzonden.

Webtracking

Voor statistische analyses maken wij gebruik van de diensten van de firma Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, Verenigde Staten (www.webtrends.com). Om een gegevensbescherming te waarborgen die vergelijkbaar is met die op Europees niveau, heeft Webtrends zich als Amerikaanse onderneming aangesloten bij het 'EU-VS-privacyschild'.

Bij uw bezoek aan onze webpagina's worden gegevens die worden verzonden door uw brows-er, verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van pixel tags (web beacons) die op de webpagina's zijn geplaatst, en door het gebruik van cookies.

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden er anonieme gebruiksprofielen gemaakt die als basis dienen voor webstatistieken. Er vindt daarbij echter geen persoonlijke identificatie plaats van individuele gebruikers en de gegevens worden ook niet gekoppeld aan andere gegevens.

Door de instellingen van uw internetbrowser te veranderen, kunt u er op ieder gewenst mo-ment voor zorgen dat er in de toekomst geen gegevens meer worden verzameld en opgeslagen. Hiervoor moet u uw browser zo instellen dat 'third party cookies' of 'cookies van derden' worden geblokkeerd.

Deze website gebruikt PIWIK PRO Cloud, een webanalysedienst die door PIWIK ter beschikking wordt gesteld. PIWIK PRO Cloud gebruikt "cookies“: dit zijn tekstbestanden die op uw computer of smartphone worden opgeslagen om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie over het websitegebruik van de bezoekers die door de cookies wordt verzameld, wordt door PIWIK op servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt. IP-adressen worden volledig anoniem gemaakt alvorens de verzamelde gegevens over de PIWIK Suite voor ons zichtbaar worden. Een omkering van de anonimisering van de IP-adressen en een toewijzing van de IP-adressen aan de verzamelde gegevens zijn niet mogelijk. Wij zullen deze informatie gebruiken om het gebruik van onze websitebezoekers te beoordelen, berichten daarvoor op te stellen en tot slot om de website-ervaring voor onze bezoekers te verbeteren. PIWIK zal deze informatie niet doorgeven aan derden of voor marketing- of reclamedoeleinden gebruiken.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om gegevens die u ons ter beschikking stelt, te beschermen tegen manipulatie, verlies, onherstelbare beschadiging, toegang door onbevoegde personen en ongeoorloofde openbaarmaking. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot slechts enkele bevoegde personen.

De verzending via internet van onze webpagina"s en van de gegevens die u invoert op onze webpagina"s, gebeurt in principe ongecodeerd. Het is dus niet uitgesloten dat derden de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of er toegang toe hebben. Wij raden u aan om hier bij de beslissing of en welke gegevens u ons via internet toestuurt, rekening mee te houden. Op onze portals waarvoor het nodig is dat u zich registreert en inlogt, gebruiken wij voor de gegevensoverdracht zo mogelijk een SSL-codering (SSL = Secure Socket Layer).

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens ook graag gebruiken om u over onze producten te informeren en u eventueel naar uw mening daarover te vragen. Uw deelname aan dergelijke acties is uiteraard geheel vrijwillig. Indien u er niet mee instemt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, kunt u ons dit op elk moment laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens worden geblokkeerd of verwijderd. Een e-mail aan het in het colofon vermelde adres is voldoende. Op de lokale website vindt u hier meer informatie over.

Informatie en contact

U hebt recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, alsmede recht op een eventuele correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Ondanks onze inspanningen om alle gegevens correct op te slaan, kan het voorkomen dat er hierbij iets verkeerd gaat. Als u een onjuistheid in uw gegevens ontdekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij deze kunnen corrigeren. De contactpersoon hiervoor is onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Als u suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u eveneens per e-mail of brief contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Functionaris voor de gegevensbescherming

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Contact

Geactualiseerd op: 1 juli 2014

03/15/2018