LED diody
Cardriver
LED diody

Co jsou LED diody? Společnost HELLA vám to prozradí.

10/11/2016

  • Vše o LED diodách

LED je elektroluminiscenční polovodičová součástka, která v okamžiku, kdy diodou prochází proud, vyzařuje světlo, infračervené záření nebo ultrafialové záření. Pro vlnovou délku světla je rozhodující použitý polovodičový materiál. LED se v podstatě skládá z anody, katody, polovodičového krystalu, kontaktního drátku a pouzdra. Ve většině LED diod funguje katoda zároveň i jako reflektor. Kontaktní drátek spojuje krystal s diodou. Pájený spoj tvoří jeden ze dvou elektrických kontaktů krystalu. Zároveň odebírá teplo, které vzniká tím, že polovodičový krystal dokáže na světlo přeměňovat pouze část elektrického výkonu.

LED diody jsou v elektrickém obvodu provozovány v takzvaném pracovním bodu závislém na teplotě. Tento bod musí být přesně určen, resp. nastaven.
Nedají se připojit ke zdroji napětí a provozovat přímo bez předřazeného odporu. Dnes se LED diody používají v mnoha různých aplikacích, mimo jiné v displejích smartphonů, v LED televizorech, v osvětlení obytného prostoru nebo dokonce v moderním vybavení operačních sálů. Bez těchto malých svítivých diod si všední den už ani nedokážeme představit.
A platí to i pro osvětlení vozidel. Kromě použití v hlavních, dálkových a přídavných světlometech, světlech pro denní svícení a sdružených zadních světlech se LED diody uplatňují také v bočních obrysových světlech a v signalizačních světlech. Tím lze pokrýt široké spektrum aplikací, jež rozhodně nezahrnuje jen klasické osvětlení v osobních automobilech, které znají všichni řidiči, ale také řadu speciálních aplikací jako kamiony, přívěsy, zemědělské stroje, zásahová vozidla a mnoho dalších.

Společnost HELLA se od prvních okamžiků řadí mezi průkopníky i přední novátory v oblasti vývoje a výroby LED osvětlení vozidel. Naše produkty v oblasti LED osvětlení potkáváte každý den nesčetněkrát na silnicích - například v podobě světel pro denní svícení a hlavních světlometů osobních automobilů, výstražných majáků zásahových vozidel nebo pracovních světlometů zemědělských strojů.

03/30/2021
  • Vše o LED diodách - společnost HELLA vám to prozradí.

Při jízdě po silnici jste si jistě už všimli automobilů, kterým nefungovala potkávací nebo koncová světla (zpravidla na jedné straně). Je dost dobře možné, že už se to stalo i vám osobně.
Důvodem těchto výpadků bývají u běžného osvětlení vozidel vadné světelné zdroje, které je pak třeba vyměnit. Za tímto účelem nabízejí obchody s příslušenstvím odpovídající žárovky, například kvalitní světelné zdroje značky HELLA.

Může ale k těmto výpadkům dojít i při používání LED diod? Máme pro vás dobrou zprávu: Zpravidla nemůže. LED diody mají velmi dlouhou životnost, která je často dokonce delší než životnost samotného vozidla. To je jednou z jejich velkých výhod oproti běžným světelným zdrojům, například halogenovým žárovkám. Zatímco tyto světelné zdroje mohou během životnosti vozidla přestat fungovat a je pak třeba koupit nové, resp. vyměnit je, LED diody nevyžadují naprosto žádnou údržbu. Spolu s nízkou spotřebou elektřiny, resp. vysokou energetickou účinností tak dlouhá životnost LED diod přináší uživatelům výrazné úspory nákladů ve střednědobém horizontu.

Jak dlouho ale LED diody ve skutečnosti vydrží? Na tuto otázku bohužel nelze poskytnout paušální odpověď. Vliv na životnost má velmi mnoho faktorů, například kvalita používaných LED diod, četnost zapínání a vypínání, používaný thermomanagement a řada dalších. Orientačně lze říct, že LED diody mohou bez problémů dosahovat provozní životnosti v délce 30 tisíc hodin nebo delší. S běžnými 12V halogenovými žárovkami je „amen“ většinou už po 2-4 tisících hodinách.

Ani ty nejlepší LED diody ale nejsou zcela ušetřeny nepříznivých vlivů prostředí. Za velmi nepříznivých podmínek tak mohou přestat fungovat. LED diody zatím není možné vyměňovat ve světlometech po jedné. V takovém případě pak bohužel připadá v úvahu pouze výměna celého světlometu. To se ale minimálně u světlometů HELLA stává velmi vzácně.

03/29/2021
  • Objevte přednosti LED světlometů HELLA.

Je to tak - kromě dlouhé životnosti patří k hlavním výhodám LED technologie také vysoká energetická účinnost. LED diody jsou mezi světelnými zdroji něco jako vrcholoví sportovci. Navzdory minimálnímu příkonu dosahují maximálního výkonu, a patří tak vždy k vítězům.

Nepatrný příkon šetří energii - a tím i náklady. Pořizovací náklady LED diod jsou sice momentálně ještě trochu vysoké, ale ve střednědobém horizontu se jejich nákup už jen díky nižším provozním nákladům rozhodně vyplatí. Nižší příkon LED diod má kromě toho i další vedlejší efekt, který bychom neměli podceňovat - výrazně šetří zdroje energie ve vozidle. To má příznivý vliv na životnost baterie a v neposlední řadě i na emise CO2, což zase prospívá životnímu prostředí.

Energeticky úsporné osvětlení vozidel je tak důležitým tématem už dnes a v budoucnu bude jeho význam ještě stoupat. V nadcházejících letech se nejspíše výrazně zvýší počet elektromobilů. Šetrné zacházení se zdroji energie ve vozidle proto bude hrát ještě důležitější roli. V této oblasti je tak používání účinné LED technologie prakticky nevyhnutelnou nutností.

10/11/2016
  • Energeticky účinné osvětlení vozu - s LED diodami HELLA.

Nejspíš každému z nás už se stalo, že jsme si při vyměňování běžné žárovky nebo halogenového světelného zdroje popálili konečky prstů. Na vině je intenzivní vývin tepla, k němuž dochází v zapnutém stavu. Netrpí ale jen prsty, ale i energetická účinnost, neboť nevyužité odpadní teplo vždy znamená také energetické ztráty.

Jak to vypadá při používání LED diod? Zahřívají se i ony? Odpověď zní „ano i ne“, přičemž převažuje spíš „ne“. I LED diody produkují určité množství provozního tepla. Jeho množství je však podstatně menší než u žárovky o srovnatelném světelném výkonu. LED diody mají tudíž vysokou energetickou efektivitu. Na rozdíl od běžných světelných zdrojů přeměňují velkou část přiváděné energie na světlo. Příklad: 60 wattová žárovka má světelný tok asi 600 lumenů. Moderní světelný zdroj s LED diodami však při stejném světelném toku spotřebuje jen asi 8 wattů.

LED světlomety vyzařují méně ultrafialového a infračerveného světla. Díky tomu se na místech výstupu světla na rozdíl od standardních halogenových světlometů nezahřívají. V pouzdře LED světlometu se však nadále může hromadit teplo. Příčinou je však v tomto případě elektronika používaná ve světlometu. Bez ní by nebylo možné dosáhnout optimální svítivosti.

Pro spolehlivý odvod tohoto tepla vytvářeného elektronikou je mimořádně důležitý kvalitní thermomanagement, který je jedním z charakteristických rysů světlometů HELLA. Optimální thermomanagement nejen zajišťuje řádné fungování světlometu, ale také výrazně prodlužuje životnost, která bývá často delší než životnost samotného vozu.

Na LED světlomety HELLA se tudíž můžete s klidným svědomím spolehnout - nabídnou vám řadu předností. Nevýhodou je ale samozřejmě to, že už si na nich neusmažíte vajíčka.

01/18/2019
  • Objevte přednosti LED diod s výrobky značky HELLA!

S LED diodami lze realizovat různé barvy světla. Barvou světla zde však nemyslíme skutečně barevné osvětlení například červenými, zelenými nebo modrými LED diodami, nýbrž to, jak světlo bílé LED diody vnímá lidské oko.

Barva světla, označovaná také jako barevná teplota, se většinou udává v kelvinech. V principu lze rozlišit tři hlavní pásma vnímání barevné teploty - teplá bílá (méně než 3 300 kelvinů), neutrální bílá (3 300-5 000 kelvinů) a bílá s teplotou denního světla (přes 5 000 kelvinů).

LED diody umožňují pokrýt celé spektrum od teplé bílé až po bílou s teplotou denního světla. V oblasti osvětlení vozidel hraje nejdůležitější roli barevná teplota podobná dennímu světlu. Je dokázáno, že tato barevná teplota má za následek podstatně lepší viditelnost vozovky, předmětů a překážek. S barevnou teplotou podobnou dennímu světlu lze navíc účinně redukovat únavu řidiče, k níž často dochází při jízdě ve tmě. Tím se zároveň výrazně zvyšuje bezpečnost silničního provozu, a to nejen pro řidiče samotného, ale i pro ostatní účastníky.

Už při výběru LED diod používaných ve vysoce výkonných světlometech HELLA uplatňujeme přísné kvalitativní požadavky jak na barvu světla, tak na jas. Oba parametry se musejí pohybovat v těsně vymezeném tolerančním pásmu. Jen tak můžeme u všech výrobků zajistit trvale vysokou a jednotnou kvalitu světla (jas, barevná teplota a další faktory).

Vnímání barvy jednotlivými lidmi je zcela subjektivní a individuální, a to nezávisle na reálně měřitelných hodnotách v kelvinech. Barva je obecný smyslový vjem a člověk není bez technických pomůcek schopen posoudit, jaké má světlo složení. Je proto prakticky nemožné odhadnout, jak budou barvy vnímat ostatní lidé. Dokonce i u každého jednotlivce podléhá vnímání barev denním výkyvům.

Některým lidem tak může svět připadat „pestřejší“ než ostatním - a to už jen na základě individuálního vnímání  barev!

01/18/2019
  • Nechte se přesvědčit trvale vysokou kvalitou světla LED diod HELLA!

Na tuto otázku lze dát naprosto jasnou odpověď: LED technika se vyplatí úplně každému. Řidiči osobních automobilů nejsou výjimkou. Důvodem jsou speciální přednosti LED technologie: dlouhá životnost, nulové nároky na údržbu, vysoká energetická účinnost a barevná teplota podobná dennímu světlu.

Životnost LED diod často překonává životnost vozu a tyto světelné zdroje rovněž nevyžadují údržbu. Výpadky světel a otravné vyměňování žárovek patří díky tomu minulosti - stejně jako pořizování náhradních světelných zdrojů. Další úspora nákladů vyplývá z vysoké energetické účinnosti, neboť nižší příkon LED světlometů se pozitivně projevuje i na spotřebě paliva. Menší množství emisí CO2, které s tím souvisí, navíc prospívá životnímu prostředí!

Náklady na pořízení LED světlometů jsou sice v tuto chvíli o něco vyšší, ve střednědobém horizontu je ale vyváží výše uvedené přednosti.

Barevná teplota LED světlometů, která se podobá dennímu světlu, zajišťuje lepší viditelnost vozovky a předmětů navíc je prokazatelně příjemnější pro oči. Dokáže tak zamezit projevům únavy při jízdě za tmy. To je přínos k bezpečnosti, který se jednoduše vyplatí.

Kromě výše uvedených „tvrdých“ faktů mluví pro LED technologie také individuální designová hlediska: LED světlomety a zadní světla přispívají k nezaměnitelnému vzhledu vozu, a to jak ve vypnutém stavu, tak zejména se zapnutými světly. Nezaměnitelný vzhled vyplývá z jedinečné LED signatury kombinované s již zmíněnou barevnou teplotou podobnou dennímu světlu.

S LED osvětlením vozu se stoprocentně odlišíte od davu!

01/18/2019
  • Objevte i pro svůj vůz přednosti LED diod značky HELLA!
  • Print
KATALOG UNIVERZÁLNÍCH DÍLŮ
Online katalog LightShow

Aktuálně, rychle a s obrovským výběrem!
Univerzální díly pro vaše vozidlo.

Kvalita výrobků HELLA
HELLA vás přesvědčí nejvyšší kvalitou.

Zde najdete podrobné informace o kvalitě značky HELLA!

Specializovaný web Elektronika
Specializovaný web Elektronika
Zde se dozvíte víc o našich inovativních elektronických řešeních