Kontrola klimatizace
header_Online_ServiceBezpečnost a pohodlí
Kontrola klimatizace

Kontrola klimatizace – co byste měli vědět

10/20/2016

Na tomto webu najdete podrobnější informace o klimatizaci a o tom, co všechno v autě zajišťuje (nebo může zajišťovat): Klimatizace zvládne podstatně víc, než jenom příjemně vychladit auto v letních měsících.

10/20/2016

Výhody

Zapnutá klimatizace zajišťuje odpovídající temperování kabiny automobilu, a to na teplotu, kterou si nastavíte.
Tato funkce je spásou zejména v letním období. Slunce je sice překrásné, jízdu v autě ale rozhodně neulehčuje – zejména tehdy, když se v kabině nahromadí nepříjemné horko. Klimatizace vám v takovém případě umožní příjemnou a uvolněnou jízdu.

06/14/2016
Kvalitní výhled

Věděli jste, že klimatizace vám zimním období zajistí čistá skla?

Za vlhkého a chladného počasí se po nastoupení do auta rychle zamlží okna, což výrazně omezuje výhled. Toto zamlžení není nic jiného než vzdušná vlhkost, která se usazuje na sklech. Vlhkost se do automobilu znovu a znovu dostává třeba z oblečení a bot.

Klimatizace vám ale snadno zajistí lepší výhled a vyšší bezpečnost. Vysouší totiž vzduch v kabině. Tímto způsobem také rychle odmlžuje skla.

Stačí, když zapnete klimatizaci a proud vzduchu nasměrujete na čelní sklo. Pak zapněte funkci recirkulace vzduchu a ventilátor a topení nastavte na nejvyšší stupeň. Uvidíte, jak se okna začnou odmlžovat.

Ale pozor: U některých modelů různých výrobců automatická klimatizace systém automaticky vypíná, jakmile venkovní teplota klesne pod přibližně 4 °C. Používat funkci recirkulace vzduchu při zapnuté klimatizaci a s proudem vzduchu nasměrovaným na čelní sklo není možné u každého automobilu.

06/14/2016
Čistý vzduch

Klimatizace ale nemění jen teplotu vzduchu v kabině automobilu. Také zajišťuje čistý vzduch!

Součástí klimatizačního systému je totiž také kabinový filtr, na jehož bedrech spočívá nejvíc práce: Ze vzduchu filtruje prach, nečistoty a pyl, a to rychlostí až 300 metrů krychlových venkovního vzduchu za hodinu. Všechny tyto škodlivé látky tedy zůstávají mimo kabinu automobilu. Při tak vysokém výkonu je jasné, že se filtr asi po roce nasytí a je třeba ho vyměnit.

06/14/2016
Zdraví

Součástí klimatizace je výparník (podrobnější informace o něm najdete zde). Nachází se pod přístrojovou deskou v tmavém a vlhkém prostředí. Je tak ideálním útočištěm pro různé bakterie, plísně a mikroorganismy. Tito původci nejrůznějších zdravotních obtíží se pak ventilačním systémem dostávají do kabiny automobilu. U citlivých osob mohou vyvolat alergické reakce – třeba kýchání, kašel nebo slzení očí. Tento problém můžete řešit pouze dezinfekcí výparníku v rámci pravidelné údržby.

06/14/2016
Vyšší bezpečnost

Věděli jste, že klimatizace rovněž přispívá k vyšší bezpečnosti? Toto hledisko nemusí být na první pohled zcela zřejmé. Při používání klimatizace panuje v kabině automobilu příjemné klima, nikoli horoucí vedro. Když je v autě horko, rychleji se unavujete, což negativně ovlivňuje rychlost reakcí i schopnost soustředění. V důsledku toho výrazně roste riziko nehody. Už při teplotě 27 °C v kabině automobilu se počet nehod v městském provozu zvyšuje o 11 procent. Dosáhne-li teplota v kabině 32 °C, toto číslo se zvyšuje dokonce o přibližně 22 procent*! S dostatečně fungující klimatizací si ale zachováte chladnou hlavu – a také rychlé reakce a soustředěnost.

* Tyto hodnoty vyplývají z výzkumu Všeobecné vysoké školy Wuppertal, který provedla z pověření Spolkového úřadu silničního inženýrství.

06/14/2016

Funkce

O klimatizacích, kompresorech nebo chlazení se dočtete úplně všude. Často přitom ale vyvstává otázka, jak taková klimatizace vůbec funguje. K čemu vlastně potřebuje kompresor a co má s klimatizací společné chlazení?

Zde uvádíme stručný přehled způsobu fungování klimatizace. Chcete-li se dozvědět víc nebo se hlouběji ponořit do technických detailů, využijte náš jedinečný interaktivní nástroj Know-how Tool. Odkaz najdete napravo, případně stačí kliknout sem.

06/14/2016
Funkce

Jednotlivé komponenty klimatizace, resp. okruhu chladiva jsou propojeny hadicemi a potrubím, které vytvářejí uzavřený systém. Tímto systémem obíhá chladivo poháněné kompresorem.

Plynné chladivo se v kompresoru stlačuje a tím se silně zahřívá. Pod vysokým tlakem následně prochází kondenzátorem. Kondenzátor přitom ze silně zahřátého chladiva odebírá teplo. Využívá k tomu proudění vzduchu při jízdě a tah, jejž vytváří přidružený ventilátor kondenzátoru. Odběr tepla má za následek kondenzaci chladiva, tedy změnu jeho skupenství z plynného na kapalné. Další zastávkou je vysoušecí filtr, který ze zkapalněného chladiva odlučuje nečistoty a vzduchové bublinky. Chrání tak komponenty před poškozením nečistotami a zároveň zaručuje efektivní provoz systému.

Z vysoušecího filtru chladivo přechází do expanzního ventilu. Tento ventil bychom mohli přirovnat k přehradní hrázi. Před „hrází“ zaručuje zachování rovnoměrného tlaku, zatímco za expanzním ventilem (tedy za onou hrází) se tlak může uvolnit zvětšením objemu chladiva. Expanzní ventil je umístěn přímo před výparníkem. Tlak chladiva se tak uvolňuje do výparníku. Při změně skupenství z kapalného na plynné (vypařování) se uvolňuje teplo.

Výparník je podobně jako kondenzátor výměníkem tepla. Má velice velký povrch, jehož prostřednictvím svému okolí předává chlad vznikající při odpařování. Tento předávaný chlad pak ventilační systém vhání do kabiny automobilu, kde odpovídá za pohodu cestujících. Při vypařování se skupenství chladiva znovu mění z kapalného na plynné, přičemž zároveň klesá jeho tlak. Tento plyn pak v cestě pokračuje na nízkotlaké straně a plynné chladivo se vrací do kompresoru.

06/14/2016

Klimatizaci můžete používat po celý rok (k chlazení v létě a k přívodu odvlhčeného/suchého teplého vzduchu v zimě).

Chcete-li do kabiny přivést odvlhčený teplý vzduch, zapněte klimatizaci a regulátor teploty nastavte na „teplo“. Do interiéru pak začne proudit příjemný suchý vzduch, který velmi rychle odmlžuje skla. Chcete-li tento proces dále urychlit, nasměrujte proud vzduchu na čelní sklo a zapněte funkci recirkulace vzduchu (v závislosti na typu systému nemusí být u automobilů některých výrobců možné funkci recirkulace vzduchu používat při zapnuté klimatizaci a nasměrování proudu vzduchu na čelní sklo). Ventilátor nastavte na nejvyšší stupeň a recirkulaci vzduchu po chvíli zase vypněte. V závislosti na systému se u automobilů některých výrobců klimatizace automaticky vypíná, jakmile venkovní teplota klesne po +4 °C.

Pokud v létě při parkování pod autem objevíte loužičky vody, nepropadejte panice (tedy pokud jste používali klimatizaci). Jde o běžný jev a o přímý důsledek používání klimatizace. Jedná se o vodu, která kondenzuje na povrchu výparníku a skapává pod automobil.

Další informace o obsluze a zvláštnostech klimatizace najdete v návodu k používání automobilu.

06/14/2016
Parkování

Je-li to možné, ve slunečné dny s automobilem parkujte na stinných místech. Pokud auto v horký a slunečný den odstavíte na slunci, může teplota v kabině dosáhnout až 60 °C.

Příjemné klima si ale rychle zajistíte několika málo jednoduchými kroky:

 • Nastartujte automobil, klimatizaci a ventilaci nastavte na maximální výkon a zapněte funkci recirkulace vzduchu.
 • Prvních několik minut jeďte s otevřenými okny, jimiž unikne nahromaděné horko.
06/14/2016
Klimatizace

Klimatizace v kabině automobilu snižuje jednak teplotu, jednak vlhkost vzduchu. Ze zdravotních důvodů byste ale v kabině neměli nastavovat teplotu, která by byla o víc než 5–6 °C nižší než venkovní teplota (doporučení: nejméně 22 °C).

06/14/2016
Účinnost

Klimatizaci můžete používat po celý rok.

Na jaře a v létě k chlazení:

 • parkujte ve stínu
 • před vyjetím nechejte chvíli otevřené dveře
 • po nastartování: klimatizaci a ventilaci nastavte na maximální výkon
 • prvních několik minut jeďte s otevřenými bočními okny, resp. s otevřeným střešním oknem
 • teplota v kabině by neměla klesnout pod 22 °C
 • pět minut před skončením jízdy klimatizaci vypněte, čímž výparníku (který je součástí klimatizace) umožníte oschnout – snížíte tak riziko vyplývající z množení bakterií a mikroorganismů.

Na podzim a v zimě k odmlžování skel:

 • zapněte klimatizaci
 • proud vzduchu (venkovního) nasměrujte na čelní sklo
 • stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu (u některých automobilů to nemusí být zároveň s výše uvedeným bodem možné)
 • ventilátor a vytápění nastavte na maximum
 • funkci recirkulace vzduchu po nějaké době vypněte
06/14/2016

Kontrola

Chcete-li zajistit bezproblémové fungování klimatizace, měli byste ji nechat pravidelně kontrolovat. Proč je to tak důležité? A co vlastně pracovníci autoservisu při kontrole a servisu klimatizace provádějí? Pomůže mi to odstranit zatuchlý zápach? A proč?

Obě operace jsou srovnatelné s malou prohlídkou (v případě kontroly klimatizace), resp. s velkou prohlídkou (v případě servisu klimatizace) vašeho automobilu.

06/14/2016
Servis klimatizace

Kontrola klimatizace:
Kontrolu klimatizace byste měli jednou ročně (nebo po každých 15 tisících kilometrů) nechat provádět ve specializovaném servisu.
V rámci kontroly klimatizace provádějí pracovníci servisu důkladnou kontrolu klimatizačního systému. Dále vyměňují kabinový filtrKabinový filtr zamezuje tomu, aby do kabiny pronikal prach, nečistoty a pyl. To zároveň znamená, že se zanáší nečistotami, které snižují jeho propustnost. Následkem toho se snižuje i chladicí/topný výkon a případně dochází k mlžení skel (na podzim a v zimě). Jeho absorpční kapacita se vyčerpá asi po roce používání nebo po ujetí 15 tisíc kilometrů. Filtr byste proto měli každoročně (nebo po každých 15 tisících kilometrech) vyměňovat, resp. čistit.. Prohlížejí všechny komponenty systému (tzv. vizuální kontrola) a ověřují jeho fungování a výkon. V případě potřeby také dezinfikují Výparník předává chlad vznikající při odpařování ventilačnímu systému vozidla. To ale také znamená, že na tomto místě vzniká vlhkost. Zejména při střídání chlazení a vytápění je výparník místem, které představuje ideální živnou půdu pro bakterie, spory a plísně. Tito nechtění spolucestující se většinou začnou projevovat nepříjemným zatuchlým zápachem. Kromě zatuchlého zápachu mohou také u řidiče a cestujících zapříčinit kýchání, kašel, slzení očí, resp. alergické reakce. A to je riziko pro vás, vaše zdraví i vaši bezpečnost. Proti těmto nechtěným a otravným „spolucestujícím“ pomůže jen jediné: pravidelná dezinfekce výparníku.výparník.

To vše přispívá jednak ke zdraví, jednak k bezpečnosti!

Servis klimatizace:
Kromě kontroly klimatizace existuje také její servis. Ten byste měli nechat provádět každé dva roky. Pracovníci servisu při něm klimatizaci prověřují do nejmenších podrobností.
Samozřejmě také provádějí veškeré práce, které jsou součástí kontroly klimatizace. Vyměňují tedy kabinový filtrKabinový filtr zamezuje tomu, aby do kabiny pronikal prach, nečistoty a pyl. To zároveň znamená, že se zanáší nečistotami, které snižují jeho propustnost. Následkem toho se snižuje i chladicí/topný výkon a případně dochází k mlžení skel (na podzim a v zimě). Jeho absorpční kapacita se vyčerpá asi po roce používání nebo po ujetí 15 tisíc kilometrů. Filtr byste proto měli každoročně (nebo po každých 15 tisících kilometrech) vyměňovat, resp. čistit. a ověřují fungování a výkon všech komponent klimatizačního systému.

Kromě toho vyměňují také vysoušečSoučástí klimatizace vašeho vozidla je vysoušeč. Jak se dočtete v tomto textu, plní tato součást dvě úlohy: odstraňuje z klimatizačního systému vlhkost z chladiva a funguje jako filtr. Je naplněna vysoušecím prostředkem, který zajišťuje vysoušení klimatizace. Vlhkost v systému se totiž může měnit na škodlivou kyselinu. Tato kyselina pak škodí komponentům a hadicím. Jeho filtrační funkce zajišťuje odstranění drobných částeček nečistot a pilin ze systému. Tyto částečky vznikají například oděrem jiných komponent nebo v důsledku poškození systému. Za účelem plnění obou těchto úloh se v tělese nachází filtrační vložka vyrobená z granulátu. Ta však dokáže pojmout pouze určité množství vlhkosti. Vysoušeč byste proto měli každé dva roky (nebo po otevření systému za účelem provedení oprav) vyměňovat.chladivoKlimatizace jsou mechanické systémy, které z principu nemohou být stoprocentně těsné. Může se tak stát, že se ze systému vypaří část chladiva. K tomuto takzvanému „přirozenému vypařování“ dochází přes hadicová vedení a spojovací prvky. Roční ztráta může činit až 10 % chladiva. Důsledkem může být snížení výkonu. Těsnost klimatizačního servisu zkontroluje specializovaný servis, který tak odhalí a odstraní netěsnosti. V systému pak vždy budete mít správné množství chladiva. Chladivo však plní i další důležitou úlohu. Společně s chladivem protéká systémem také olej, který plní funkci maziva. Olej slouží k mazání různých součástí. Hladce (v pravém slova smyslu) totiž pracuje například pouze kompresor, který se dostatečně maže. V případě nedostatečného mazání může dojít k netěsnostem a poškození komponent klimatizačního systému. Zejména u kompresoru, který je srdcem systému, má poškození za následek velice nákladné opravy., resp. zajišťují jeho doplnění na potřebnou úroveň. Samozřejmostí je kontrola těsnosti všech součástí, takže chladivo zůstane tam, kam patří: v klimatizaci. Také při servisu klimatizace se výparníkVýparník předává chlad vznikající při odpařování ventilačnímu systému vozidla. To ale také znamená, že na tomto místě vzniká vlhkost. Zejména při střídání chlazení a vytápění je výparník místem, které představuje ideální živnou půdu pro bakterie, spory a plísně. Tito nechtění spolucestující se většinou začnou projevovat nepříjemným zatuchlým zápachem. Kromě zatuchlého zápachu mohou také u řidiče a cestujících zapříčinit kýchání, kašel, slzení očí, resp. alergické reakce. A to je riziko pro vás, vaše zdraví i vaši bezpečnost. Proti těmto nechtěným a otravným „spolucestujícím“ pomůže jen jediné: pravidelná desinfekce výparníku. dezinfikuje pouze v případě potřeby.

06/14/2016
Kontrola
 • Odsátí chladiva.
 • Výměna vysoušeče (každé dva roky).
 • Odstranění vlhkosti ze systému pomocí vakuového čerpadla.
 • Vizuální kontrola všech součástí, prověření spojovacích a pohonných prvků a také kabeláže a ovládacích prvků.
 • Opětovné naplnění klimatizace chladivem v množství předepsaném výrobcem.
 • Kontrola/výměna kabinového filtru (jednou ročně, resp. po každých 15 tisících kilometrů).
 • Kontrola funkčnosti a těsnosti celého systému.
 • Dokumentace výsledků jednotlivých kroků kontroly.
06/14/2016
Kontrola

Pokud by vám nestačilo, jak klimatizace chladí, nebo by se vám zdálo, že klimatizace vykazuje chybu nebo netěsnost, v každém případě se obraťte na specializovaný servis.
Jen tam najdete odborníky, kteří absolvovali školení na téma manipulace s chladivem, jsou obeznámeni s vysoce komplexními systémy a mají k dispozici potřebné nástroje.

Jednu drobnost s klimatizací ale zvládne každý majitel automobilu: Alespoň jednou týdně ji na několik minut zapněte. Chladivo a zejména olej, který je v něm obsažen, tak projde všemi komponentami, které promaže. Předejdete tak předčasným poruchám a poškození. 

Zapomínat byste samozřejmě neměli ani na každoroční kontrolu klimatizace!

06/14/2016

Údržba

Níže uvádíme několik příkladů toho, co se může v případě nedostatečné údržby stát s komponentami klimatizace.

01/19/2016
Spotřeba paliva

V řádně udržovaném systému optimálně spolupracují všechny součásti. Pokud se ale klimatizační systém neudržuje řádně nebo dokonce vůbec, kompresor začne kvůli nedostatečnému mazání dříve nebo později běžet „ztěžka“. Důsledkem je jeho častější zapínání (navíc na delší dobu). Energie potřebná k jeho provozu pochází z motoru – a ten potřebuje palivo. Následky pro vás i vaši peněženku jsou jasné: neudržovaná klimatizace vede k vyšší spotřebě paliva!

06/14/2016
Opravy

Pravidelnou údržbou předejdete výpadku nebo poškození komponent. Následné opravy většinou bývají velmi nákladné. Jako příklad můžeme uvést vysoušecí filtr, který ze systému filtruje vlhkost a také částečky nečistot a odštěpky. Obojí může zapříčinit poškození systému. Pokud nevyměníte nasycený vysoušecí filtr, mohou se do klimatizačního systému dostat odštěpky a částečky, které poškodí další součásti.

Další citlivou komponentou je kompresor – srdce klimatizačního systému. Slouží k dopravě chladiva systémem. U chybně udržovaných klimatizací může na základě nedostatečného mazání dojít k výskytu oděru/odštěpků, které mohou zapříčinit dokonce i poškození kompresoru. Jeho výpadek a náročné opravy jsou drahé – náklady v součtu snadno dosáhnou desetitisíců korun.

06/14/2016
Nekvalitní vzduch

Kabinovým filtrem protéká přibližně 300 metrů krychlových vzduchu za hodinu, přičemž filtr zachycuje prach, nečistoty a pyl. Jeho absorpční kapacita se vyčerpá asi po roce používání nebo po ujetí 15 tisíc kilometrů – filtr se „zaplní“ a musí se vyměnit. Pokud tak neučiníte, začne se do kabiny dostávat prach, nečistoty a pyl, v jehož důsledku tam bude vše možné, jen ne „čerstvý“ vzduch.

06/14/2016
Nežádoucí spolujezdci

Výparník slouží k tepelné výměně, kvůli umístění v tmavém a vlhkém prostředí ale zároveň tvoří ideální živnou půdu pro množení bakterií, plísní a mikroorganismů.

Nenecháte-li ho dezinfikovat, zůstane toto dokonalé útočiště bakterií a mikroorganismů zachováno. Bakterie a mikroorganismy pak ventilátor ofukovacími otvory šíří do kabiny automobilu. Kromě zatuchlého zápachu mohou také u řidiče a cestujících zapříčinit kýchání, kašel, slzení očí, resp. alergické reakce. A to je riziko pro vaši bezpečnost.

06/14/2016
Hromadění horka

Dobrou službu dokáže odvádět jen bezvadně fungující klimatizace a všechny její komponenty. Kromě mnoha dalších funkcí to zejména v letním období znamená odpovídající chlazení kabiny automobilu. Jakmile něco přestane řádně fungovat, začne se v autě rychle hromadit teplo.

Se zvyšující se teplotou se snižuje soustředěnost a zvětšuje roztržitost – dvě věci, které v silniční dopravě nemají co pohledávat.

06/14/2016

Videa

Zažijte dobrodružství s naším tučňákem Ole. Pro více informací o kontrole klimatizace nás navštivte na www.behrhellaservice.com

Ole - detektiv
08/04/2016
Ole - agent
08/04/2016
Ole - astronaut
08/04/2016
Ole - filmová hvězda
08/04/2016
 • Print
Behr Hella Service
Know-how Tool
Zde se dozvíte vše o své klimatizaci

Jak co funguje? Prohlédněte si všechny díly v akci.

Klip s tučňákem
Kontrola klimatizace s tučňákem
Žijí tučňáci na severním nebo jižním pólu? Náš tučňák bojuje za svůj původ!