Jakość
Produkty do każdego zastosowania w rolnictwie.
Jakość

Sprawdzona jakość HELLA

Upał, wielogodzinna praca, wibracje i uderzenia. Ze względu na warunki pracy reflektory robocze muszą spełniać najwyższe wymagania. Dlatego wszystkie reflektory robocze HELLA przechodzą w fazie konstrukcji i produkcji określone badania. Aby zagwarantować najlepszą skuteczność w fazie eksploatacji.

02/16/2016

Nasze reflektory robocze na każdą pogodę.

Podczas badań wpływu zmiennych temperatur reflektory robocze HELLA są poddawane w komorach klimatycznych zmianom temperatury od –40 stopni do 90 stopni Celsjusza. Podczas badań wibracyjnych reflektory są przez długie godziny wstrząsane i poddawane działaniu sił 9,6 G, a temperatury wahają się przy tym od –30 do +80 stopni Celsjusza.
Badania te stanowią najcięższą próbę dla każdego materiału. Do produkcji seryjnej są kierowane wyłącznie urządzenia, które bez najmniejszego uszczerbku przejdą wszystkie badania. Raporty z badań są archiwizowane przez okres 15 lat.

Wodoszczelne reflektory robocze.

Reflektory robocze HELLA są testowane w uniwersalnych komorach wodnych symulujących realne warunki otoczenia. Kabiny te posiadają wyposażenie umożliwiające symulację deszczu, spiętrzonej wody, strumieni wody i mgiełki wodnej.
Produkty są tu poddawane próbie szczelności w cyklicznym teście pryskającej wody pod ciśnieniem do 5 bar oraz w teście strumieni wody pod ciśnieniem do 10 bar.

Reflektory robocze odporne na mycie w myjni samochodowej.

Reflektory robocze są testowane pod ciśnieniem wody do 100 bar i temperaturze wody do +80 stopni Celsjusza. Test ten symuluje warunki mycia w myjni samochodowej lub za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

Reflektory odporne na działanie ciśnienia.

Podczas tej próby reflektory robocze są przez 30 minut zanurzane w rurze zanurzeniowej w wodzie na głębokości 1 metra. W tym czasie do urządzenia nie może wniknąć woda. Próbę tę przechodzą wszystkie reflektory robocze LED.

Reflektory robocze

W badaniu pyłoszczelności sprawdza się stopień zabezpieczenia reflektora roboczego przed ciałami stałymi. W tym celu urządzenie jest poddawane działaniu mieszanki pyłu i powietrza. Badanie w rozpylonej solance symuluje ciężkie warunki na drodze. Reflektor roboczy przez okres do 700 godzin przebywa w rozpylonej solance, aby określić jego odporność na korozję.

  • Print
Katalog części uniwersalnych
Katalog części uniwersalnych HELLA
Aktualnie, szybko, duży wybór!
Części uniwersalne dla Twojego pojazdu.