Kvalitet
De passende produktene til enhver bruk i landbruket.
Kvalitet

Garantert kvalitet fra HELLA

Varme, mange timers innsats, støt og slag. Arbeidsvilkårene krever topprestasjoner av arbeidslyskasterne. Derfor testes alle HELLA-arbeidslyskastere i løpet av utviklingen og produksjonen målrettet med henblikk på de høyeste kvalitetskrav. For at skal kunne yte sitt beste.

02/15/2016

Våre allværs-arbeidslyskastere.

Ved temperatursvingningstestene settes HELLA-arbeidslyskastere i klimaskap og utsettes for temperatursvingninger fra -40 °C til + 90 °C. Ved vibrasjonstestene varierer temperaturen mellom -30 °C og 80 °C mens lyskasterne ristes i flere timer og utsettes for krefter på 9,6 G.
Disse testene er rent stress for alle materialer. Men bare utstyr som har bestått alle prøvene uten skader, settes i serieproduksjon. Hos HELLA arkiveres testrapporter i en periode på 15 år.

Arbeidslyskastere som tåler vannsprut.

I sprutkabiner testes HELLA-arbeidslyskastere under virkelighetstro miljøbetingelser. Kabinene har utstyr for regn, vannsprut, vannstråle og sprøytetåke.
Her testes det om produktene er tette i intervall- og vannspruttest med et trykk på opptil 5 bar og i vannstråletest med et trykk på opptil 10 bar.

Vaskeautomatsikre arbeidslyskastere.

I et spesialanlegg testes arbeidslyskasterne med et vanntrykk på opptil 100 bar og en vanntemperatur på +80 °C. I denne testen simuleres vasking i en vaskeautomat eller med høytrykksspyler.

Trykkufølsomme lyskastere.

I denne testen befinner lyskasterne seg i 30 minutter i et dykkrør 1 meter under vann. Vann skal ikke trenge inn i lyskasterne. Denne testen gjennomføres på alle LED-arbeidslyskastere.

Arbeidslyskastere.

I støvbeskyttelsestesten undersøkes det i hvilken grad en arbeidslyskaster er beskyttet mot inntrenging av faste gjenstander, inkludert støv. Produktet utsettes da for en luft/støv-blanding. I saltspruttesten simuleres de harde vilkårene på saltede veier. I opptil 700 timer virvler saltvannståke rundt arbeidslyskasterne for å teste hvor korrosjonsbestandige de er.

  • Print
HELLA ARBEIDSLYSKASTERBROSJYRE
Picture

All informasjon og detaljerte opplysninger om HELLA arbeidslyskastere

Universaldelskatalog
HELLA universaldelskatalog
Aktuelt, raskt, stort utvalg!
Universaldeler til ditt kjøretøy.