Belysning: en viktig faktor for optimalisering av arbeid
BACK

Belysning: en viktig faktor for optimalisering av arbeid

03/12/2019

Premium-produsenten Frans Vervaet B.V. i nederlandske Biervliet har i mer enn 60 år vært en anerkjent ekspert for selvkjørende innhøstingsmaskiner for rotfrukter og landspredere. Ved belysningen for siste maskingenerasjon satser man der på HELLA-produkter – og det av god grunn, som Jonathan Hoekman fra markedsføringsavdelingen i Vervaet forklarer: "Belysningen er et vanskelig tema for maskinførerne. For dem finnes det aldri for mye lys. Det gjelder både for arbeids-og for signallysene. Selv når vi utstyrer våre maskiner med seks gunstige lykter med godt lysutbytte bak, er dette ofte ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. Dersom maskinene derimot er utstyrt med seks lykter fra HELLA, sørger den høye kvaliteten for at det ikke finnes problemer."

 

HELLA komplettpakke
Men for Hoekman er det ikke bare lysutbytte og kvalitet som teller, men hele forholdet mellom pris og ytelse. Derfor satser man under utrustningen av maskinene på en komplettpakke fra HELLA, bestående av arbeids-og signallys. Hoekman sier: "Lyktene fra andre produsenter har ofte en gunstigere pris. Men de som velger en komplettpakke fra HELLA, får dermed også en annen innkjøpsfordel med på kjøpet. Dermed reduseres prisforskjellen mellom et Premium-merke og andre tilbydere."

 

Kjørelys
Kjørelyset blir stadig viktigere på grunn av avstandene mellom de enkelte landbruksenhetene og kjøring i mørket. Hoekman sier: "Det er veldig viktig både å se og å bli sett. Særlig det "å bli sett" er svært viktig når det gjelder kjørelys, for det dreier seg om maskiner som er 15 meter lange, tre meter brede og fire meter høye. Nettopp derfor må man kunne registrere maskinens utvendige mål også når det er mørkt. Kjørelys om dagen spiller også en stadig større rolle."

 

Arbeidslys
Når det gjelder arbeidslyskastere, stilles det spesielt høye krav til belysningen. Hoekman forklarer: "Jo lenger arbeidsbelysningen når på landet, desto bedre er det. Og da er tiden inne for å snakke om lysutbytte. Takket være den hurtige utviklingen på LED-sektoren, er det gjort store fremskritt på dette området. Alle Vervaet-maskiner utstyres kun med lykter av høy kvalitet med dokumentert riktig lysutbytte. Og da kommer man ikke utenom HELLA."

 

Signalbelysning
En omfattende signalbelysning inkluderer både begrensningslys og roterende varsellamper. Også her satser Vervaet kun på HELLA LED-løsninger. Ifølge Hoekman overvåkes signalbelysningen ikke spesielt strengt i rammen av lovverket i Nederland, hvilket lett kan føre til at dette ikke tas alvorlig. Det kreves derfor at hver enkelt tar ansvar selv, ikke minst for å sikre seg juridisk. Her er signalbelysningen fra HELLA til hjelp.

 

Høyere krav, lengre driftstider
Tidligere neglisjerte man ofte en god kjøretøybelysning, i dag er dette noe helt uunnværlig. For kravene som de stadig større og mer kapitalintensive maskinene stiller til maskinførerne, blir stadig høyere. Jonathan Hoekman: "På grunn av høyere investeringer må maskinene kunne holdes i drift lenger enn tidligere. Hvis kun åtte timer med dagslys står til rådighet, må maskinene kjøre også om natten for å oppnå større kapasitetsutnyttelse. Da blir belysningen til en avgjørende faktor."
Lengre driftstider og høyere krav til arbeidet gjør det derfor nødvendig å investere mer i en god belysning – f.eks. i LED-løsningene fra HELLA, som har et stort forsprang på tidligere halogen-løsninger.

 

Premium-verdi
Jonathan Hoekman har ingen direkte kontakt til HELLA, men det har han til sluttbrukerne. "Jeg tok del omstillingen fra halogen til xenon og senere fra xenon til LED. Nå er faktisk LED blitt standard. I starten – da LED var nytt og dyrt – testet vi også ut andre merker, men vi lander egentlig alltid på HELLA." Årsaken til dette er i første rekke praktiske tester: "Praksis er beste omgivelse til å utføre tester, men også her på fabrikken er forskjellen åpenbar. Hvis man sammenligner en maskin med "konvensjonell" belysning med en maskin med HELLA-belysning, ser man øyeblikkelig en endring. Lysets farge i kombinasjon med lysstrålen gjør et visst inntrykk - vi kaller det Premium-verdien. HELLA er, på samme måte som Vervaet, et Premium-merke. Dermed satser man på det som er sikkert. Jeg vil riktignok ikke påstå at alle spørsmål rundt belysning kan løses med HELLA-lykter. Men når man ser nøye på lysmønsteret til maskinen, har alltid HELLA-lyktene et stort forsprang til alle andre."

 

(Denne artikkelen er basert på det opprinnelige nederlandske bidraget på www.deloonwerker.nl.)