Eksperter forteller
De passende produktene til enhver bruk i landbruket.
Eksperter forteller

Arbeidslyskastere i bruk

Forskjellige bruksområder og kjøretøy krever mange produkter med forskjellige egenskaper. Nedenfor finner du en oversikt over mulige bruksområder for arbeidslyskasterne våre.

02/15/2016

Ved innsatsen i landbruket, som ofte varer fra tidlig morgen til sent på kveld, er kravene til arbeidslyskasterne særlig høye. De må være svært robuste og kunne lyse opp åkeren eller arbeidsområdet godt også ved vanskelige lysbetingelser.

02/15/2016

"Arbeidslyskastere må være robuste og lyse opp åkeren min særs godt. Bare på den måten er jeg rustet for innhøstingen og klarer hele arbeidsmengden. Med arbeidslyskastere fra HELLA har jeg de beste erfaringer."

02/15/2016

Ved bruk på byggeplasser er lyskasterne ofte utsatt for store belastninger. De er ofte i bruk i timevis av gangen og må tåle kraftige slag og store temperatursvingninger. Av sikkerhetsgrunner er det dessuten viktig at hele byggeplassen er godt opplyst. Arbeidslyskasterne fra HELLA oppfyller disse kravene på en overbevisende måte og kan dermed i avgjørende grad bidra til et vellykket byggearbeid.

02/15/2016

"I arbeidet vårt må lyskastere tåle de største belastninger. De er ofte i bruk i timevis av gangen og må tåle kraftige slag og varme. Arbeidslyskasterne fra HELLA tåler det helt fint!"

02/15/2016

Selv om bruksområdene er svært forskjellige på det kommersielle området, fra A som i avfallshåndtering til T som i tungtransport: kravene til gode arbeidslyskastere er nesten alltid de samme. Trygg drift må alltid være sikret, arbeidsområdet må stadig være pålitelig opplyst og lyskasterne er til dels utsatt for store belastninger. De velprøvde arbeidslyskasterne fra HELLA er her en optimal følgesvenn.

02/15/2016

"Lyset på bilen min må være der jeg trenger det. Enten når jeg ryggeparkerer, så det ikke skjer en ulykke, eller ved tilhengerfestet når jeg må arbeide i mørket. Da satser jeg fullt og helt på HELLA!"

02/15/2016

Forskjellige lysforhold til forskjellige tider på dagen og til dels vanskelig værforhold – det er bare to av utfordringene man opplever ved kommunale innsatser, for eksempel ved rengjøring av gater og veier. Det som trengs her, er arbeidslyskastere og varsellykter som man kan stole på til enhver tid, og som gir best mulig støtte i arbeidshverdagen – sånn som lyskasterne fra HELLA. Disse overbeviser ikke bare med sin optimale lysytelse og -fordeling, men også med sin robusthet og lange levetid

02/15/2016

"Hos oss kan en innsats fort vare i 13 timer – i brennende varme eller isnende kulde og snø. Da er det viktig at vi kan stole på materiellet vårt. Derfor bruker vi gjerne arbeidslyskastere fra HELLA som er svært korrosjonsbestandige."

02/15/2016

Ved bruk av gaffeltrucker, som for eksempel i spedisjonsbedrifter, har arbeidssikkerhet og energieffektivitet høyeste prioritet. Tilsvarende høye er også kravene til arbeidslyskasterne og varsellyktene. Her treffer du blink med HELLA-lyskasterne: bruken av de mest moderne teknologier som LED garanterer optimal belysning samtidig med minimalt energiforbruk.

02/15/2016

"HELLA-arbeidslyskastere er svært energieffektive. Derfor må vi sjelden lade opp de elektriske truckene våre og har dermed færre stopp-perioder og kan jobbe mer."

02/15/2016

Når alarmen går og innsatsstedet blir kjent, må alt funke. Arbeidslyskastere fra HELLA sammen med optiske og akustiske signalsystemer avlaster innsatsmannskapene under den nervepirrende utrykningen – etter krav fra politi, brannvesen og redningsorganisasjoner i inn- og utland. Den mest moderne LED-teknologi til alle anvendelser i forskjellige størrelser er fordeler du kan stole på.

02/15/2016

"I innsatsene våre dreier det seg ofte om liv eller død. Da kan ikke innsatslyset plutselig svikte. Derfor er det helt klart at vi stoler på arbeidslyskasterne fra HELLA. Dermed har vi optimalt lys for alles sikkerhet."

02/15/2016
  • Print
HELLA Agriculture praktisk test
Brosjyre om praktisk test med Power Beam 1500

Praktisk test med Power Beam 1500