Kvalitet
De rigtige produkter til alle opgaver i landbruget.
Kvalitet

Gennemprøvet kvalitet fra HELLA

Hede, timelang indsats, stød og slag´. Arbejdsforholdene stiller utroligt store krav til arbejdslygterne. Derfor testes alle HELLA arbejdslygter i løbet af udviklingen og produktionen, så de kan opfylde de strengest tænkelige kvalitetskrav. For at de kan yde det maksimale.

02/19/2016

Vores arbejdslygter til al slags vejr.

HELLA arbejdslygter gennemgår temperaturvariationstests i klimakamre, hvor de udsættes for temperatursvingninger fra –40 grader celsius til + 90 grader celsius. Under vibrationstests varierer temperaturen mellem –30 grader og 80 grader celsius, samtidig med at lygterne gennemrystes i timevis med påvirkninger på op til 9,6 G.
Disse tests er rendyrket stress for alle typer materiale. Men kun de produkter, der består alle prøver uden skader, går i produktion. HELLA opbevarer alle testrapporter i 15 år.

Stænktætte arbejdslygter.

I universalkabiner med vandsprøjt testes HELLA arbejdslygter under virkelighedstro miljøforhold. Kabinerne er udrustet med udstyr til regn, vandskvulp, vandsprøjt og vandtåge.
Her tæthedsprøves testkandidaterne ved interval- og stænktests med et tryk på op til 5 bar og ved vandstråletests med et tryk på op til 10 bar.

Arbejdslygter der tåler vaskemaskine.

I et testanlæg udsættes arbejdslygterne for et vandtryk på op til 100 bar og en vandtemperatur på +80 grader celsius. Denne test svarer til vask i en vaskemaskine eller med en højtryksrenser.

Tryksikre lygter.

I denne test placeres lygterne i en vanddybde på 1 meter i et dykrør i 30 minutter. Herved må der ikke trænge vand ind i lygten. Alle arbejdslygter skal bestå denne test.

Arbejdslygter.

Ved støvtæthedstesten kontrolleres det, hvor godt lygten kan modstå indtrængen af fremmelegemer, herunder støv. Her udsættes lygten for en blanding af luft og støv. Ved salttågetesten simulerer man de hårde omgivelser i vejtrafikken. Lygten omgives i 700 timer af en tåge af saltvand for at teste korrosionsmodstanden.

  • Print
Katalog over universaldele
Katalog over HELLA universaldele
Aktuelt, hurtigt, stort udvalg!
Universaldele til dit køretøj.