Kvalitet
 
De rigtige produkter til alle opgaver i landbruget.
 
Kvalitet

Gennemprøvet kvalitet fra HELLA

Hede, timelang indsats, stød og slag´. Arbejdsforholdene stiller utroligt store krav til arbejdslygterne. Derfor testes alle HELLA arbejdslygter i løbet af udviklingen og produktionen, så de kan opfylde de strengest tænkelige kvalitetskrav. For at de kan yde det maksimale.

02/19/2016

Varme, kulde og vibrationstest

Vores arbejdslygter til al slags vejr.

HELLA arbejdslygter gennemgår temperaturvariationstests i klimakamre, hvor de udsættes for temperatursvingninger fra –40 grader celsius til + 90 grader celsius. Under vibrationstests varierer temperaturen mellem –30 grader og 80 grader celsius, samtidig med at lygterne gennemrystes i timevis med påvirkninger på op til 9,6 G.
Disse tests er rendyrket stress for alle typer materiale. Men kun de produkter, der består alle prøver uden skader, går i produktion. HELLA opbevarer alle testrapporter i 15 år.

02/19/2016
 
 

Stænktest

Stænktætte arbejdslygter.

I universalkabiner med vandsprøjt testes HELLA arbejdslygter under virkelighedstro miljøforhold. Kabinerne er udrustet med udstyr til regn, vandskvulp, vandsprøjt og vandtåge.
Her tæthedsprøves testkandidaterne ved interval- og stænktests med et tryk på op til 5 bar og ved vandstråletests med et tryk på op til 10 bar.

02/19/2016
 
 

Højtryksrenser-test

Arbejdslygter der tåler vaskemaskine.

I et testanlæg udsættes arbejdslygterne for et vandtryk på op til 100 bar og en vandtemperatur på +80 grader celsius. Denne test svarer til vask i en vaskemaskine eller med en højtryksrenser.

02/19/2016
 
 

Tæthedstest ved neddykning og tryk

Tryksikre lygter.

I denne test placeres lygterne i en vanddybde på 1 meter i et dykrør i 30 minutter. Herved må der ikke trænge vand ind i lygten. Alle arbejdslygter skal bestå denne test.

02/19/2016
 
 

Støv- og salttåge-test

Arbejdslygter.

Ved støvtæthedstesten kontrolleres det, hvor godt lygten kan modstå indtrængen af fremmelegemer, herunder støv. Her udsættes lygten for en blanding af luft og støv. Ved salttågetesten simulerer man de hårde omgivelser i vejtrafikken. Lygten omgives i 700 timer af en tåge af saltvand for at teste korrosionsmodstanden.

02/19/2016
 
 
 
 
  • Print
 
 
Worklight-App

Oplev arbejdslygter fra HELLA på farten med vores gratis mobil-app.

Test HELLAs arbejdslygte-app!
 
Praksisviden
Hvordan opnår jeg den optimale belysning af mit arbejdsområde? Hvilke arbejdslygter kan jeg bruge til specielle anvendelsesformål? Få professionelle tips her
Picture
 
BROCHURE OVER HELLA ARBEJDSLYGTER
Alle informationer og detaljerede oplysninger om HELLA arbejdslygter
Picture
 
Katalog over universaldele
Aktuelt, hurtigt, stort udvalg!
Universaldele til dit køretøj.
Katalog over HELLA universaldele