Udskiftning til LED-arbejdslygter. En klar forbedring mht. udsyn og sikkerhed!
BACK

Udskiftning til LED-arbejdslygter. En klar forbedring mht. udsyn og sikkerhed!

02/26/2019

Der er gode grunde til, at LED-lygteteknologen efterhånden får større og større udbredelse i landbruget. LED-arbejdslygter er ikke blot energibesparende og højeffektive, men gør nat til dag og ser oven i købet også godt ud. Derfor udstyres flere og flere nye maskiner med LED-lygter ab fabrik. Men lønner det sig at ombygge også ældre landbrugsmaskiner? Det har vi spurgt Dietmar Bengsch fra HELLAs tekniske konsulenttjeneste om:

 

Redaktion: Her Bengsch, LED-teknik er i dag standard i arbejdslygter. Men hvordan ser det ud for ældre landbrugsmaskiner? Lønner det sig også her at udskifte de hidtidige halogen- eller xenon-lygter med LED-lygter?
 

Dietmar Bengsch: Når det gælder effektiv lysteknik, så er de energibesparende og holdbare LED-lygter afgjort at foretrække. Det gælder både for nye maskiner og for ældre landbrugsmaskiner, som stadig er udstyret med halogen- eller xenon-lygter. Hvor landbrugsmaskinerne hyppigt bruges på marken i de sene aftentimer eller om natten, bør ejeren bestemt udskifte til LED.

Hvorfor er LED-lygterne så gode?
 

Dietmar Bengsch: Der er en lang række argumenter, der taler for LED-teknikken. Blandt andet, at LEDer har et lavere energiforbrug end sammenlignelige glødepærer, og at de dermed har en klart mere fordelagtig energieffektivitet. Lyset fra LED-lygter til køretøjer svarer normalt til dagslyset i kraft af en farvetemperatur på mere end 5.000 kelvin. Den, der har tilbragt lange nattetimer på en traktor eller en høstmaskine, der har LED-lygter, ved, hvor meget det letter arbejdet.
Desuden: da LEDer ikke har nogen glødetråd og er langt mere modstandsdygtige over for vibrationer, er deres levetid mange gange længere end glødepærernes. Alt i alt giver en LED-belysning af arbejdsområdet et bedre udsyn, så man ikke trættes, og dermed også en klart forbedret sikkerhed.

Det er fordele, der kan mærkes. Kan man udskifte til LED også på ældre køretøjer uden problemer?
 

Dietmar Bengsch: En udskiftning er næsten altid mulig og også fordelagtig. En kombination med eksisterende halogen- eller xenon-lygter på et og samme køretøj er også en mulighed. Dog bør hidtidige arbejdslygter altid udskiftes parvis til LED.
Det er vigtigt, at man inden udskiftningen gør sig nogle tanker om, hvilke arbejdsområder der skal belyses, nær- fjern- eller markbelysning – samt hvordan de kan belyses optimalt. Selve udskiftningen eller eftermonteringen er forholdsvis enkel og kan ske med en overskuelig arbejdsindsats. De professionelle forhandlere har et stort udvalg af løsninger for enkelte køretøjer og mærker, og på vores hjemmeside kan man se videovejledninger om udskiftning til LED.

Er der særlige forhold, man skal være særlig opmærksom på ved udskiftning?
 

Dietmar Bengsch: I høj grad! Vi gør altid tydeligt opmærksom på, at der er klare forskelle på de enkelte fabrikater af LED-arbejdslygter. Hvis man er interesseret i at skifte til LED, skal man sikre sig, at lygterne også lever op til en høj teknologi-standard. Det gælder egenskaber som vibrationer, isolering og en overhedningssikring (termokontrol), der bidrager til længere levetid. Der er også store forskelle i reflektorteknologien, hvilket viser sig i lysfordelingen. Det er først i det optimale samspil af reflektorer, glas og styreelektronik, at det viser sig, hvad LED-lygter virkelig kan – og ikke kan. Men også støjdæmpet elektronik sikrer tilfredsheden ved brugen.

Ved udskiftning eller eftermontering er det også meget vigtigt, at den foretages fagmæssigt korrekt, og at der for eksempel benyttes ledninger med tilstrækkeligt tværsnit. De eksisterende ledninger i køretøjet har et givet ledningstværsnit, der begrænser strømgennemgangen. Overbelastning som følge af for højt watt-forbrug og heraf følgende risiko for brand i ledningsnettet skal under alle omstændigheder undgås.

Er der en øvre grænse for, hvor mange LED-arbejdslygter, der kan monteres?
 

Dietmar Bengsch: Lovgivningen indeholder regler for, hvor mange lygter, der tillades ved kørsel på offentlig vej. Ekstralygter, der monteres på fronten, må ikke overstige et referencetal på 100.  Derimod må der monteres et ubegrænset antal arbejdslygter på for- og bagende samt på siderne af køretøjerne – afhængigt af køretøjets tekniske egenskaber – og de må være monteret ved kørsel på offentlig vej. Den eneste betingelse er, at skal kunne tændes og slukkes separat, og de må ikke tændes ved kørsel på offentlig vej.

Få mere at vide om HELLA arbejdslygter