Når man først har oplevet forskellen, vil man ikke have andet.
BACK

"Når man først har oplevet forskellen, vil man ikke have andet"

03/28/2019

Lygteudstyret på landbrugsmaskiner er vigtigere end nogensinde, men anses ofte for at være af sekundær betydning. Men der er ændringer på vej. Lygteudstyr af høj kvalitet tillægges større og større betydning, også på dette område. Det bekræfter Hans de Vree, direktør og udviklingschef hos Vredo Dodewaard.
Læs her, hvordan han bedømmer situationen.

Kvalitetsmaskiner fra Holland
Vredo Dodewaard bygger i byen af samme navn i Holland hovedsageligt landbrugsmaskiner med gylleteknik samt såmaskiner – altid med det mål at give kunderne reel merværdi med kvalitetsprodukter, også finansielt.
Hans de Vree siger: „Vi giver ikke kunderne noget valg, når det drejer sig om kvaliteten af vores produkter. Vi leverer simpelthen altid topkvalitet. Således har vi f.eks. selv udviklet vores gear. Det var meget dyrt, men det drejede sig jo om at reducere brændstofforbruget og optimere maskinens trækkraft. Det er faktorer, der er meget vigtige for vores kunder, og som betaler sig i kolde kontanter. Mælkeproducenter får i dag ikke længere gode priser for deres produkter, altså må de sikre sig, at gyllen udnyttes optimalt og fordeles så økonomisk som muligt på det dyrkede areal ved kun at udsætte jorden for det lavest mulige tryk og køre med størst mulig kapacitet. Vores salgspriser er højere end vores konkurrenters. Men det er ikke kun prisen for et produkt, der betyder noget, men lønsomheden, både for føreren af maskinen og for landmændene. Når det tages i betragtning, er Vredo den rigtige løsning.“

Ingen eksperimenter når det gælder lygterne
Hos Vredo Dodewaard skal lygterne opfylde netop disse krav. Derfor kan Hans de Vree ikke tænke sig andet end HELLA: „Vi vælger topkvalitet, derfor udstyrer vi alle maskiner med HELLA-lygter. HELLA er måske lidt dyrere, men har langt det bedste forhold mellem pris og præstation. Konkurrencen på markedet vokser konstant - det hører vi altid. Men når man kontrollerer udbudet kritisk inden man køber, og sammenligner tre lygter med hinanden, ligger HELLA altid helt i top. Kritisk kontrol betyder for mig, at lygtens funktion vurderes ud fra et praktisk synspunkt: Det er vigtigt med en ensartet, kraftig lysstråle, der giver optimal funktionalitet over hele linjen. Med disse kvalitetsegenskaber for øje har vi bedt en række producenter om at præsentere et lysshow om aftenen. Markedet er under pres, og mange små besparelser kommer til at betyde meget, altså tager vi også hensyn til prisen fra HELLA. Under dette show på vores område viste det sig igen, at HELLA er absolut topklasse, når det gælder lyskvalitet. Kunder, der har set forskellen, vil ikke have andet.“

Den rigtige lysfordeling gør hele forskellen
Når det gælder beslutning om en landbrugsmaskine, drejer det sig om begreber som jordtryk, kapacitet, komfort og brugervenlighed. Her spiller også lysudstyret en vigtig rolle, som Hans de Vree siger: „I dag er der tale om maskiner med en totalvægt på tres tons. Mange vil nok spørge, hvad vægten har med lygterne at gøre. Jo, vores maskiner med et tankindhold på 32.000 liter er elleve meter lange og har en arbejdsbredde på op til 36 meter. Hele arbejdsområdet skal kunne overskues fuldstændigt og godt. På den ene side kræves der en belysning, der givet et godt overblik, og på den anden side skal belysningen sikre, at man selv er godt synlig.“
Hertil kommer ifølge de Vree endnu en faktor: „Sæsonerne bliver kortere, og derfor skal markkapacitetsdagene udnyttes optimalt. Jeg tror, at næsten halvdelen af vore maskiner er i brug døgnet rundt i februar måned. Netop det muliggøres af bl.a. et godt lygteudstyr. Jeg mener, at kapaciteten ikke må være mindre om natten end om dagen. Hvis man kører med utilstrækkeligt lys, er der stor risiko for ulykker. HELLA overgår de andre langt med hensyn til vægt og kvalitet. Lysudbyttet og kvaliteten for HELLA har ikke sin lige.“

Ingen B-løsninger
Kostbare maskiner kræver belysning af høj kvalitet, der har et godt forhold mellem pris og kvalitet. Vredo Dodewaard skulle ikke lede længe, før man havnede hos den nye HELLA produktlinje. Hans de Vree: „Det er det faktisk synlige antal lumen (teoretiske tal siger ikke alt), der er afgørende for mig. Her er HELLA langt foran. Allerede for godt ti år siden, da vores maskiner endnu var udstyret med xenon-lygter, optog vi luftfotos med tændte lygter for at kunne se, om hele området omkring maskinen blev belyst ensartet. Alle områder blev belyst tilstrækkeligt, og det dokumenterede kvaliteten af HELLA-lygterne.“ Vredo tilbyder kunderne tyve procent mere lys som ekstraudstyr: „Det medfører dog også større omkostninger.“
B-løsninger kommer ikke på tale hos Vredo Dodewaard: „Man skal ikke spare på det forkerte. Jeg er sikker på, at et skift til et B-fabrikat vil blive opdaget med det samme af vores kunder, da vi i dag benytter første klasses lysløsninger, Så ville vi garanteret få klager som: Lygterne er ganske vist tændt, men det er ikke tilstrækkeligt“.  

Argumenter virker
Det er ikke altid, at en kunde hos Vredo Dodewaard er bevidst om betydningen af lysudstyret, men først interesserer sig mere for andre faktorer som jordtryk, teknik og brændstofforbrug. Men de fleste bliver overbevist af de hårde fakta, som Hans de Vree fortæller: „Det sker oftere og oftere, at man beder om en demonstration. De, der har prøvet vores maskiner et par dage, er overbevist om nødvendigheden af en ordentlig belysning. Anskaffelse af maskiner i denne prisklasse er en følelsessag, og det belysningskoncept, som vi har valgt, lever fuldt ud op til dette faktum. Belysning er også en fornemmelsessag, og følelsesmæssigt er HELLA det bedste valg for vores kunder.“

Artikel i anledning af offentliggørelse på www.deloonwerker.nl