Hvad er LED?
HELLA Farmer

FÅ MERE AT VIDE OM LED - MED HELLA.

11/24/2016

  • Hvad er LED

En LED er et lysafgivende halvleder-element, som udsender synligt lys, infrarød stråling eller ultraviolet stråling, når der sendes strøm gennem dioden. Det anvendte halvledermateriale bestemmer lysets bølgelængde. En LED består i alt væsentligt af en anode, en katode, en halvlederkrystal, en bondtråd og et hus. I de fleste lysdioder udgør katoden samtidig reflektoren. Bondtråden forbinder krystallen med dioden. Loddestedet udgør en af krystallens to elektriske tilslutninger. Samtidig optager det den overskudsvarme, der opstår, fordi kun en del af den elektriske effekt kan omsættes til lys i halvlederkrystallen.
LED"er drives i et temperaturafhængigt, såkaldt „arbejdspunkt“, som skal fastlægges hhv. indstilles præcist.
Det er ikke muligt at drive en LED direkte fra en spændingskilde uden formodstand. LED"er anvendes allerede i dag på mange områder: f.eks. til smartphone-displays, LED-TV, belysning i boliger, ja selv i moderne OP-udstyr. Man kan slet ikke forestille sig en hverdag uden de små lysdioder mere.
Det gælder ikke mindst for området billygter. Foruden anvendelser til forlygter, fjernlys- og ekstralygter, kørelyslygter og (kombinations-)baglygter anvendes LED"er eksempelvis også til sidemarkeringslygter og signallygter. Dermed kan de også dække et bredt anvendelsesområde til landbrugskøretøjer. Fra kraftige LED-arbejdslygter til nærzone- og fjernzonebelysning via LED-afmærkningslygter med optimal advarselseffekt og til LED-sidemarkeringslygter, der sikrer stor opmærksomhedsværdi.
I mange tilfælde kan landbrugskøretøjer med eksisterende konventionelle lygter i øvrigt også uden vanskeligheder ombygges professionelt til LED-lygter.
HELLA har lige siden starten været blandt pionererne og de innovativt førende, når det gælder udvikling og produktion af LED-billygter. Du møder dagligt tusindvis af vores LED-produkter på gader og veje, som f.eks. i kørelyslygter og forlygter på personbiler, i afmærkningslygter på udrykningskøretøjer og i arbejdslygter på landbrugskøretøjer.

10/19/2016
  • Hvad er LED?

Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt, idet levetiden af en lyskilde påvirkes af en lang række faktorer. Én ting kan man dog med sikkerhed sige: LED"er har en meget lang levetid, som endog kan overgå køretøjets levetid. Det er en af de store fordele ved LED"er i forhold til traditionelle lyskilder som f.eks. halogenpærer. Mens der kan opstå svigt i sådanne pærer i løbet af køretøjets levetid, og der som nævnt skal købes nye til udskiftning, for eksempel med højkvalitets HELLA lyskilder, er LED"er næsten vedligeholdelsesfri. Sammen med det lave energiforbrug og den høje energieffektivitet opnår man på længere sigt betydelige omkostningsfordele med LED"er pga. den lange levetid.
Men hvor længe holder LED"er faktisk? Dette spørgsmål kan, som allerede nævnt, desværre ikke besvares generelt, for der er en lang række faktorer, der påvirker levetiden, som f.eks. kvaliteten af de benyttede LED"er, hvor ofte de tændes og slukkes, den benyttede termokontrol og mange andre kriterier. Som retningslinje kan man sige, at en LED sagtens kan opnå en driftstid på 30.000 timer og mere - hvorimod traditionelle halogenpærer oftest „opgiver ånden“ allerede efter 2.000-4.000 timer.
Dog forskånes selv de bedste LED"er naturligvis ikke for ugunstige miljøpåvirkninger. Under meget ugunstige betingelser kan der også opstå svigt i LED"er i lygter. De kan i øjeblikket endnu ikke skiftes enkeltvis. I så fald er det desværre nødvendigt at skifte hele lygten. Men det forekommer meget sjældent, i hvert fald for HELLA-lygter.

10/19/2016
  • Oplev fordelene ved LED-lygter til din landbrugsmaskine - med HELLA.

Dette spørgsmål kan besvares ret entydigt: Ja, LED"er er faktisk særdeles effektive! Ud over den allerede nævnte lange levetid er også den høje energieffektivitet en af de største fordele ved LED-teknologien. LED"er giver på trods af et lavt strømforbrug et særdeles højt output, og de er dermed blandt vinderne blandt lyskilderne
Et lavt strømforbrug sparer energi - og dermed også omkostninger. Selv om anskaffelsen af LED"er i øjeblikket er noget dyrere, kan købet under alle omstændigheder betale sig på længere sigt, også i landbruget, alene pga. de lavere driftsomkostninger. LED"ernes lavere strømforbrug har desuden en anden sideeffekt, der ikke må undervurderes: Energiressourcerne i dit landbrugskøretøj skånes betydeligt. Det forlænger batteriets levetid, og det er ikke mindst også godt for miljøet i kraft af reducerede CO2-emissioner.
Energieffektive lygter på køretøjerne er således allerede i dag et vigtigt tema - og det får endnu større betydning i fremtiden. Antallet af eldrevne køretøjer vil formentlig vokse betydeligt i de kommende år. Dermed får den skånsomme omgang med køretøjets egne energiressourcer stor betydning. Anvendelsen af den højeffektive LED-teknik er derfor på netop dette område næsten uomgængelig.

10/19/2016
  • Energieffektive lygter til din landbrugsmaskine - med HELLA LED"er.

Det kan hurtigt ske: man brænder fingrene, når man berører eller skifter en glødepære hhv. en halogenpære i en forlygte på traktoren, som lige har været tændt. Årsag: den ikke helt lille varmeudvikling, der samtidig er en indikation af en dårlig udnyttelse af energien.

Gælder det også for LED"er? Svaret er nej - i det mindste ikke denne form. Ganske vist udvikler LED"er også en vis varme under brugen. Men den er dog langt mindre end varmeudviklingen for andre, sammenlignelige lyskilder. Til forskel fra dem omsætter LED"er en stor del af den tilførte energi til lys - og ikke til spildvarme. LED"er således særdeles energieffektive. Et eksempel: en 60 watt glødepære har en lysstyrke på ca. 600 lumen. En aktuel LED-lampe, der udsender 600 lumen, forbruger derimod kun ca. 8 watt.

LED-lygter udsender meget lidt ultraviolet og infrarødt lys. Det betyder også, at de - i modsætning til standard halogenlygter - ikke bliver varme på lygteglassene. En LED-lygte kan dog alligevel udvikle varme i lygtehuset. Det skyldes imidlertid den benyttede elektronik i lygten, der kræves for at opnå et optimalt lysudbytte.

For at kunne bortlede den varme, som elektronikken udvikler, på sikker og kontrolleret måde, er det afgørende, at lygten har en særdeles god termokontrol. For en optimal termokontrol sikrer ikke blot, at lygten fungerer korrekt, den forlænger også levetiden væsentligt.

Kan vi få et eksempel? I HELLA-arbejdslygten Ultra Beam Gen II sidder både LED"erne og de elektroniske komponenter på den printplade, der er indbygget i lygtehuset. Den varme, som elektronikken udvikler, og som i ekstreme tilfælde kan frembringe temperaturer på op til 120 °C, bortledes bagud. I kraft af, at printpladen er limet fast i aluminium-lygtehuset, samt brugen af en speciel varmeledende folie kan varmen bortledes på kontrolleret måde.

En HELLA LED-lygte duer således ikke til at spejle æg på - den bliver ikke varm nok. Til gengæld er lygten fremragende til det formål, den er udviklet til: effektivt og uanstrengt arbejde i mørke!

10/24/2016
  • Oplev fordelene ved LED"er - med HELLA!

I princippet kan man skabe lige så forskellige lysfarver som med traditionelle belysningsteknologier. Her betyder lysfarve dog ikke farvet lys som med f.eks. røde, grønne eller blå LED"er, men den faktiske "opfattelse" af lyset, der frembringes af hvide LED"er.

Lysets farve, også kaldet farvetemperatur, angives i reglen i kelvin. Som en tommelfingerregel skelnes der mellem tre områder for opfattelsen af farve. Varm hvid (farvetemperatur under 3.300 kelvin), neutral hvid (farvetemperatur 3.300 - 5.000 kelvin) og dagslyshvid (farvetemperatur over 5.000 kelvin).

Med LED"er kan man dække hele spektret fra varm hvid til dagslyshvid. Når det gælder belysning i landbruget er det primært den dagslyslignende lysfarve, der er vigtig. Det er påvist, at denne farve lys indbærer en klart forbedret belysning af arbejdsområdet. Kraftige arbejdslygter med dagslyslignende lysfarve kan dermed lette markarbejdet væsentligt og dermed bidrage til mere effektive og bedre resultater. Desuden kan man med dagslyslignende lys reducere førerens træthed væsentligt - noget som forekommer hyppigt ved arbejde i mørke.

De LED"er, der benyttes i de højeffektive HELLA-lygter, skal opfylde en lang række strenge kvalitetskrav med hensyn til lysets farve samt med hensyn til lysstyrken. Begge disse parametre skal ligge inden for et snævert toleranceområde. Kun dermed kan der opnås en konstant høj og ensartet lyskvalitet med hensyn til lysstyrke, lysfarve og øvrige parametre.

Farveopfattelsen er en subjektiv størrelse - helt uafhængigt af de virkeligt målbare kelvin-værdier. Farven er således et generelt sanseindtryk, og uden tekniske hjælpemidler kan mennesket ikke afgøre den spektrale sammensætning af lyset.

For nogle mennesker kan verden således forekomme mere "broget" end for andre - alene på grund af den individuelle farveopfattelse!

10/24/2016
  • Du vil blive overbevist af den konstant høje lyskvalitet af HELLA LED"er!

Et klart spørgsmål - et klart svar: LED"er kan faktisk betale sig for alle. Ikke mindst i landbrugssektoren kan brugerne opnå mange fordele ved brugen af LED-teknologien. Det drejer sig især om bedre belysning, længere levetid, ingen vedligeholdelse og en høj energieffektivitet.

LED-arbejdslygter sikrer en særdeles ensartet lysfordeling på arbejdsområderne. Dette er sammen med den dagslyslignende lysfarve en overordentlig stor fordel ved markarbejde i mørke - både for nærzone- og fjernzone-belysning. Arbejdsområdet - i dette tilfælde marken - kan ses langt tydeligere. LED"er bidrager således til mere effektivt arbejde.

I kraft af de små dimensioner giver LED"er mulighed for kompakte, robuste lygtehuse, der også kan modstå de større belastninger, der forekommer i landbruget. Hertil kommer, at LED"er ofte holder hele køretøjets levetid ud og stort set er vedligeholdelsesfri. Svigtende lys og besværlig udskiftning af glødepærer bliver til fortid lige som indkøb af reservepærer. Den høje energieffektivitet indebærer yderligere besparelser i omkostningerne, for LED-lygternes mindre strømforbrug bidrager også til et lavere brændstofforbrug. Den reduktion af CO2-udledningen, der følger heraf, gavner tillige miljøet!

I mange tilfælde kan man i få trin udskifte eksisterende halogenlygter til den nye LED-teknik. Du får hurtigt gavn af fordelene uden at skulle anskaffe en ny traktor. Du kan finde et eksempel på udskiftning i vores instruktive video.

Der er således mange grunde til at satse på LED-lygter i landbrugssektoren!

10/24/2016
  • Du kan også opleve fordelene for dit køretøj med HELLA LED"er!
  • Print
LIGHTSHOW BROCHURE
Her får du detaljerede produktinformationer

Vores produkter til landmanden!

KATALOG OVER UNIVERSALDELE
Oplev hele HELLA produktprogrammet!

Aktuelt, hurtigt, stort udvalg!
Universaldele til dit køretøj.

APPS
HELLA på rejsen - brug vores apps!

HELLA Mobil - oplev produkterne interaktivt, også når du er på farten!