Er det hele science-fiction eller snart brugbart i praksis?
BACK

Er det hele science-fiction eller snart brugbart i praksis?

02/26/2019

Autonom landbrugsteknik ser ud til at være klar til start overalt. Det ses også på det internationale Field Robot Event (FRE), som i 2018 fandt sted for 16. gang.

 

20 teams fra ti lande
På dette Field Robot Event, der er afholdt hvert år siden 2003, konkurrerer internationale hold af studerende om de bedste resultater i marken med deres markrobotter. Den grundlæggende ide er at teste fremtidsrettede teknologier inden for robotteknik og precision farming under reelle forhold i marken. Men ikke blot det. Holdene af unge mennesker har desuden mulighed for at udveksle ideer både indbyrdes og med interesserede besøgende og dermed videreudvikle deres ideer.

 

Live-demonstrationer i forskellige discipliner
Alle dagene foregår der live-demonstrationer af markrobotterne. Blandt de opgaver, der skal løses på forsøgsmarken, er enkel og avanceret navigation, herunder at undvige forhindringer, ukrudtregulering, planteavlsmæssig korrekt tilsåning af et areal med såsæd, som først skal læsses automatisk fra en fyldestation, samt en afsluttende fri kørsel. Her kan holdene udføre en selvvalgt landbrugsteknisk opgave og vise, hvad deres robot kan klare. Og ikke alene er tilskuere velkomne til demonstrationerne, de er også „krydderiet på tilværelsen“ for de unge konstruktører!