Co jsou LED diody?
HELLA Farmer

ZJISTĚTE VÍC O LED DIODÁCH - SE SPOLEČNOSTÍ HELLA.

11/24/2016

  • CO JSOU LED DIODY

LED je elektroluminiscenční polovodičová součástka, která v okamžiku, kdy diodou prochází proud, vyzařuje světlo, infračervené záření nebo ultrafialové záření. Pro vlnovou délku světla je rozhodující použitý polovodičový materiál. LED se v podstatě skládá z anody, katody, polovodičového krystalu, kontaktního drátku a pouzdra. Ve většině LED diod funguje katoda zároveň i jako reflektor. Kontaktní drátek spojuje krystal s diodou. Pájený spoj tvoří jeden ze dvou elektrických kontaktů krystalu. Zároveň odebírá teplo, které vzniká tím, že polovodičový krystal dokáže na světlo přeměňovat pouze část elektrického výkonu.

LED diody jsou v elektrickém obvodu provozovány v takzvaném pracovním bodu závislém na teplotě. Tento bod musí být přesně určen, resp. nastaven.

Nedají se připojit ke zdroji napětí a provozovat přímo bez předřazeného odporu. Dnes se LED diody používají v mnoha různých aplikacích, mimo jiné v displejích smartphonů, v LED televizorech, v osvětlení obytného prostoru nebo dokonce v moderním vybavení operačních sálů. Bez těchto malých svítivých diod si všední den už ani nedokážeme představit.

A platí to i pro osvětlení vozidel. Kromě použití v hlavních, dálkových a přídavných světlometech, světlech pro denní svícení a sdružených zadních světlech se LED diody uplatňují také v bočních obrysových světlech a v signalizačních světlech. Díky tomu dokážeme pokrýt široké spektrum požadavků i v oblasti zemědělských strojů: od výkonných pracovních LED světlometů pro osvětlení blízkého a vzdáleného okolí přes výstražné LED majáky s optimálním výstražným účinkem až po výrazná boční obrysová LED světla.
V mnoha případech lze i zemědělská vozidla s konvenčním osvětlením bez problémů a profesionálně přestavět na LED osvětlení.

Společnost HELLA se od prvních okamžiků řadí mezi průkopníky i přední novátory v oblasti vývoje a výroby LED osvětlení vozidel. Naše produkty v oblasti LED osvětlení potkáváte každý den nesčetněkrát na silnicích - například v podobě světel pro denní svícení a hlavních světlometů osobních automobilů, výstražných majáků zásahových vozidel nebo pracovních světlometů zemědělských strojů.

10/03/2018
  • Co jsou LED diody?

Na tuto otázku nelze poskytnout paušální odpověď, neboť životnost světelného zdroje ovlivňuje řada faktorů. Jedno je ale jisté: LED diody mají velmi dlouhou životnost, která je často dokonce delší než životnost samotného vozidla. To je jednou z jejich velkých výhod oproti běžným světelným zdrojům, například halogenovým žárovkám. Zatímco tyto světelné zdroje mohou během životnosti vozidla přestat fungovat a je pak třeba koupit nové, resp. vyměnit je, LED diody - například v kvalitních světelných zdrojích HELLA - nevyžadují téměř žádnou údržbu. Spolu s nízkou spotřebou elektřiny, resp. vysokou energetickou účinností tak dlouhá životnost LED diod přináší uživatelům výrazné úspory nákladů ve střednědobém horizontu.

Jak dlouho ale LED diody ve skutečnosti vydrží? Jak jsme již naznačili, na tuto otázku bohužel nelze poskytnout paušální odpověď. Vliv na životnost má velmi mnoho faktorů, například kvalita používaných LED diod, četnost zapínání a vypínání, používaný thermomanagement a řada dalších. Orientačně lze říct, že LED diody mohou bez problémů dosahovat provozní životnosti v délce 30 tisíc hodin nebo delší. S běžnými 12V halogenovými žárovkami je „amen“ většinou už po 2-4 tisících hodinách.

Ani ty nejlepší LED diody ale nejsou zcela ušetřeny nepříznivých vlivů prostředí. Za velmi nepříznivých podmínek tak mohou přestat fungovat. LED diody zatím není možné vyměňovat ve světlometech po jedné. V takovém případě pak bohužel připadá v úvahu pouze výměna celého světlometu. To se ale minimálně u světlometů HELLA stává velmi vzácně.

10/03/2018
  • Objevte přednosti LED světlometů HELLA pro váš zemědělský stroj.

Na tuto odpověď lze poskytnout relativně jednoznačnou odpověď: Ano, LED diody jsou skutečně velmi účinné! Kromě již zmíněné dlouhé životnosti patří mezi nejdůležitější výhody LED technologie také vysoká energetická účinnost. LED diody dosahují navzdory minimálnímu příkonu velmi vysokého výkonu. Mezi světelnými zdroji jsou tudíž něco jako vrcholoví sportovci.

Nepatrný příkon šetří energii - a tím i náklady. Pořizovací náklady LED diod jsou sice momentálně ještě trochu vysoké, ale ve střednědobém horizontu se jejich nákup už jen díky nižším provozním nákladům i v zemědělské oblasti rozhodně vyplatí. Nižší příkon LED diod má kromě toho i další vedlejší efekt, který bychom také neměli podceňovat: Výrazně šetří zdroje energie vašeho zemědělského vozidla. Prodlužují tak životnost baterie a v neposlední řadě přispívají i k ochraně životního prostředí, a to díky snížení emisí CO2.

Energeticky úsporné osvětlení vozidel je tak důležitým tématem už dnes a v budoucnu bude jeho význam ještě stoupat. V nadcházejících letech se nejspíše výrazně zvýší počet elektromobilů. Šetrné zacházení se zdroji energie ve vozidle proto bude hrát ještě důležitější roli. V této oblasti je tak používání účinné LED technologie prakticky nevyhnutelnou nutností.

10/03/2018
  • Energeticky účinné osvětlení vašeho zemědělského stroje - s LED diodami HELLA.

Nepříjemnost, která se stane coby dup: Při vyměňování ještě donedávna zapnuté běžné žárovky nebo halogenového světelného zdroje ve světlometu traktoru stačí chvilka nepozornosti, a hned si popálíte konečky prstů. Důvodem je výrazný vývin tepla, který je zároveň indikátorem špatné energetické účinnosti.

Platí to i pro LED diody? Odpověď zní „ne“ - tedy alespoň v této podobě. I LED diody produkují určité množství provozního tepla. Jeho množství je však podstatně menší než teplo, které produkují srovnatelné světelné zdroje. Na rozdíl od běžných světelných zdrojů přeměňují LED diody velkou část přiváděné energie na světlo, nikoli na odpadní teplo. LED diody jsou proto mimořádně energeticky účinné. Příklad: 60wattová žárovka má světelný tok asi 600 lumenů. Moderní světelný zdroj s LED diodami, který produkuje světelný tok 600 lumenů, však spotřebuje asi jen 8 wattů.

LED světlomety vyzařují velmi málo ultrafialového a infračerveného světla. Díky tomu se na místech výstupu světla na rozdíl od standardních halogenových světlometů nezahřívají. V pouzdře LED světlometu se však nadále může hromadit teplo. Jeho původcem je však v tomto případě použitá elektronika světlometu, bez níž by nebylo možné dosáhnout optimálního výsledku osvětlení.

Pro spolehlivý a cílený odvod tohoto tepla vytvářeného elektronikou je rozhodující kvalitní thermomanagement. Optimální thermomanagement nejen zajišťuje řádné fungování světlometu, ale také výrazně prodlužuje životnost.

Je libo příklad? U pracovního světlometu HELLA Ultra Beam 2. generace se jak LED diody, tak elektronické komponenty nacházejí na desce instalované v pouzdře. Teplo produkované elektronikou, které může v extrémních případech dosahovat až 120 °C, je odváděno do zadní části světlometu. Teplo lze kontrolovaně odvádět díky slepení desky s hliníkovým pouzdrem a také speciální teplovodivé fólii.

Vajíčka si tedy na LED světlometech neupečete - na to produkují příliš málo tepla. Zato je však můžete skvěle využít k účelům, pro které byly vyvinuty: efektivní a rychlá práce ve tmě!

10/03/2018
  • Objevte přednosti LED diod s výrobky značky HELLA!

S LED diodami lze v principu realizovat různé barvy světla, stejně jako s běžnými osvětlovacími technologiemi. Barvou světla zde však nemyslíme skutečně barevné osvětlení například červenými, zelenými nebo modrými LED diodami, nýbrž to, jak světlo bílé LED diody vnímá lidské oko.

Barva světla, označovaná také jako barevná teplota, se zpravidla udává v kelvinech. V principu lze rozlišit tři hlavní pásma vnímání barevné teploty - teplá bílá (méně než 3 300 kelvinů), neutrální bílá (3 300-5 000 kelvinů) a bílá s teplotou denního světla (přes 5 000 kelvinů).

LED diody umožňují pokrýt celé spektrum od teplé bílé až po bílou s teplotou denního světla. V oblasti osvětlení zemědělských vozidel hraje nejdůležitější roli barevná teplota podobná dennímu světlu. Je dokázáno, že tato barevná teplota má za následek podstatně lepší osvětlení pracovního prostoru. Výkonné pracovní světlomety s barevnou teplotou podobnou dennímu světlu dokážou výrazně usnadnit práci v terénu. Efektivněji a rychleji tak s nimi dosáhnete kýženého výsledku. S barevnou teplotou podobnou dennímu světlu lze navíc účinně redukovat únavu řidiče, k níž často dochází při práci ve tmě. Tím se zároveň výrazně zvyšuje bezpečnost silničního provozu, a to nejen pro řidiče samotného, ale i pro ostatní účastníky.

Už při výběru LED diod používaných ve vysoce výkonných světlometech HELLA uplatňujeme přísné kvalitativní požadavky jak na barvu světla, tak na jas. Oba parametry se musejí pohybovat v těsně vymezeném tolerančním pásmu. Jen tak můžeme zajistit trvale vysokou a jednotnou kvalitu světla (jas, barevná teplota a další parametry).

Vnímání barvy je zcela subjektivní a nezávislé na reálně měřitelných hodnotách v kelvinech. Barva je obecný smyslový vjem a člověk není bez technických pomůcek schopen posoudit, jaké má světlo spektrální složení.

Některým lidem tak může svět připadat „pestřejší“ než ostatním - a to už jen na základě individuálního vnímání barev!

10/03/2018
  • Nechte se přesvědčit trvale vysokou kvalitou světla LED diod HELLA!

Na jasnou otázku jasná odpověď: LED diody se vyplatí v podstatě každému. Zejména v zemědělské oblasti přináší použití LED technologie uživatelům řadu výhod. Mezi tyto výhody patří lepší osvětlovací charakteristika, dlouhá životnost, nulové nároky na údržbu a vysoká energetická účinnost.

Pracovní LED světlomety se vyznačují mimořádně rovnoměrným osvětlením plochy. Ve spojení s barevnou teplotou podobnou dennímu světlu to přichází vhod zejména při práci na poli za tmy, a to jak při osvětlení blízkého, tak vzdáleného okolí. Pracovní prostor - v tomto případě pole - je podstatně lépe osvětlený. LED diody tak podporují efektivnější práci.

Díky menším rozměrům umožňují LED diody používat kompaktní a odolná pouzdra světlometů, která vydrží i silnější namáhání, k němuž v zemědělství často dochází. Životnost LED diod navíc často překonává životnost vozidla a tyto světelné zdroje rovněž nevyžadují údržbu. Výpadky světel a otravné vyměňování žárovek patří díky tomu minulosti - stejně jako pořizování náhradních světelných zdrojů. Další úspora nákladů vyplývá z vysoké energetické účinnosti, neboť nižší příkon LED světlometů se pozitivně projevuje i na spotřebě paliva. Menší množství emisí CO2, které s tím souvisí, navíc prospívá životnímu prostředí!

V mnoha případech lze ze stávající halogenové na novou LED technologii přejít v pouhých několika málo krocích. Hned tak můžete začít těžit z jejích výhod, aniž byste si museli pořizovat nový traktor. Příklad přestavby najdete v našem názorném videu.

Existuje řada důvodů, kvůli nimž se i v zemědělské oblasti vyplatí vsadit na LED osvětlení!

10/24/2016
  • Objevte i pro svůj vůz přednosti LED diod značky HELLA!
  • Print
BROŽURA LIGHTSHOW
Tady najdete podrobné informace o výrobcích

Naše výrobky pro zemědělce!

KATALOG UNIVERZÁLNÍCH DÍLŮ
Seznamte se s kompletním výrobním programem společnosti HELLA!

Aktuálně, rychle a s obrovským výběrem!
Univerzální díly pro vaše vozidlo.

Aplikace
HELLA na cesty - využijte naše aplikace!

HELLA Mobil - interaktivní informace o výrobcích sbalené na cesty!